Loutkářský kroužek Jitřenka připravil ke svému 10. výročí od začátku činnosti loutkářských souborů v Domě dětí a mládeže Mladá Boleslav (DDM) slavnostní premiéru hry Šnofonius a Mordulína. Ta se uskuteční v sobotu 17. ledna od 16 hodin v Pavilonu DDM. Režie a úpravy textu se ujal Jaroslav Vidlař. Vhodná je pro děti od 7 let.
Cesta k uskutečnění lednové premiéry byla dlouhá. „Už v roce 2007 přivezl manžel dětem na výběr několik scénářů. Děti si vybraly pohádku Šnofonius a Mordulína, což je stará česká loutkářská komedie, která se hrávala v 18. století,“ řekla Hana Vidlařová z Domu dětí a mládeže. Poprvé se děti ze souboru Jitřenka s textem seznámily na letním soustředění. „Tenkrát to hrály v trochu jiném pojetí. Ony samy byly marionetami a navzájem se vodily. Bylo to pro ně zábavné.“ Text pohádky byl původně velice složitý, proto ho režisér Jaroslav Vidlař upravil. „Složitý je proto, že je psaný řečí, které už dnes spousta dětí nerozumí. Proto návštěvníkům této inscenace rozdáme slovníček s pojmy, jež v textu zůstaly,“ doplnila Hana Vidlařová. Hra má dlouhý vývoj také z toho důvodu, že se děti musí s hrou zžít a pochopit charakteristiku postavy. „Dětem trvá delší dobu, než se do role vcítí. Když se tak stane, dokáží samy do hry něco vnést.“
Samy děti spoluvytvářejí scénář hry. „Děti spolupracují, vytváří gagy, které se na scéně odehrávají. Do textu zasahovat nemohou, ten je složitý a ještě veršovaný. Skutečně ty děti obdivuji.“
Šnofonius a Mordulína je parodií na nafoukanost osob. „Je tam milovník, který má zesměšnovat nabubřelost přihlouplých lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou neodolatelní.“ V tradiční loutkové inscenaci se objeví i „živý“ herec. Je jím kašpárek Pimprle. „Snažili jsme se do každé postavy vnést humor a nadsázku. Když to jsou děti ve věku okolo čtrnácti let, tak jim chvíli trvá, než je v sobě najdou. O to víc si dětí cením. Šly do hloubky a musely přemýšlet.“
Dalším důvodem delšího vývoje je absolutní pracovní vytížení loutkářského souboru Jitřenka. „V roce 2007 jsme připravovali představení pro setkání s partnerským městem Dieburg. Měli jsme hodně objednávek od škol a jiných organizací. Stává se, že si škola objedná představení, jež jsme nehráli rok a půl. Takže se nedá nic dělat a minimálně dvě zkoušky se mu musíme věnovat. Takže nám na zkoušení nové hry moc času nezbývalo,“ vysvětluje Hana Vidlařová.
Soubor Jitřenka zatím nemyslí na další premiéru, ale rozhodl si zopakovat všechny hry do konce školního roku, které má na svém programu. „Problémem je, že děti ze souboru odcházejí například studovat. Takže máme hru, kde už nejsou ti, kteří hru původně nazkoušeli, a z toho důvodu musíme přeobsazovat role.