Muzejnice Radka Krásná, společně s manželem, archeologem Filipem Krásným, představili hrad od jeho historického vzniku, tedy 2. poloviny 10. století, po století 15. a 16., kdy byl hrad přebudován na reprezentativní sídlo.

Historickým mezníkem byla třicetiletá válka a posléze 18. a 19. století, kdy byl hrad využíván jako kasárna. „Těžko dnes odhadovat, kolik vojáků tu tehdy bývalo. Ale většinou to byla kulatá čísla. Vzhledem k jeho velikosti se můžeme klidně domnívat, že to mohla být i tisícovka vojáků“, přemýšlel archeolog nahlas a diskutujíc s jednou z návštěvnic dodal, že právě v prostorách, kde se vojáci převážně soustředili, a to bylo u střílen opevnění hradu, objevili archeologové velmi zajímavé nálezy. „Našla se tu spousta nábojů, zbytků kostí od jídla, úlomky kovových částí zbraní, ale také třeba keramické dýmky, kterých se odsud vyvezlo několik přepravek. Žádná se však nedochovala celá, vše to byly jen úlomky“, dodal Krásný. I z úlomků se prý však daly poznat malované obrázky, jež je zdobily. Na mnohých šla rozeznat jména jejich majitelů. Ale zdobil je například i zajíc jedoucí na saních.

Armáda hrad využívala do poloviny dvacátého století, což ho značně negativně poznamenalo. Spolu s obdobím nacistické okupace, kdy na hradě fungovalo internační středisko pro Židy z Mladé Boleslavi i okolí.

Sklepení, do kterých lze vstoupit jen po strmých schodech a v postoji skrčmo, skrývají velká tajemství. Lze si, podle zjištěných faktů myslet, že tato sloužila jednak jako skladiště jídla a zbraní, v minulosti i textilu, ale jedno, soudě podle černých stěn a jakési černé díry ve stropě, měly i jiné využití. „Právě tyto prostory byly využívány jako sklad topiva. Vlastně všechny tyto sklepy byly určeny k uskladnění potřebných věcí. Horší už ovšem bylo dostat cokoli zpět nahoru,“ okomentovala Radka Krásná místnost černou jako bota.

Jedna ze sklepních prostor skrývá velké tajemství v podobě chodby či zasypané místnosti. Na jejím odtajnění archeologové právě pracují a vítají i pomoc dobrovolníků. 

Mladoboleslavský hrad se dočkal rekonstrukce v roce 1973 a nyní je důstojně využíván jako sídlo muzea, archivu a zázemí pro muzejníky a archeology.

Komentované prohlídky boleslavského hradu můžete navštívit o letošních prázdninách ještě v sobotu 17. srpna, a to opět od 9 do 17 hodin. Začínají každou celou hodinu.

AUTOR: Petra Ondráčková