Netají se, že by oba hráče uvítali. A chtějí pro jejich návrat udělat vše.

„Pokud smírčí komise rozhodne v náš prospěch, budeme rádi,“ říká František Joun, generální manažer v Českých Budějovicích.

Ty – ještě za „vlády“ Jaromíra Látala – údajně uvolnily Cháberu s Posmykem za 600 tisíc korun. „Výše odstupného je obchodním tajemstvím,“ dodává Joun.

Dnes bude sedět před smírčí komisí a hájit zájmy svého klubu.

„Registrační práva hráčů jsme postoupili Mladé Boleslavi, za která se tento klub zavázal uhradit odstupné v dohodnuté výši a v dohodnutém čase. Tuto podmínku však nesplnil.“

Joun se tak rozhodl odstoupit od smlouvy o odstupném za hráče. A čtvrt hodiny poté, co 13. ledna poslal do Boleslavi fax, přišla z druhé strany úhrada.

„Zbytečně. Smlouva už nebyla platná,“ tvrdí budějovický funkcionář.

Odvolává se i na stanovisko ředitele extraligy Stanislava Šulce, který „neshledal nic, co by ospravedlňovalo Mladou Boleslav k neplnění splátkového kalendáře“.

„Přestože do Boleslavi tři týdny urgoval, ta své závazky neplnila,“ má jasno Joun.