Rozhodně si přitom nejeli jen pro slovní poučení spojené s ukázkami vybavení. Začalo se sice „nasucho“, obhlídkou míst v chemickém a rafinérském provozu, kde tamější hasiči v minulosti zasahovali, a to včetně rozboru, co a jak tam hasiči dělali a co by se případně dalo vymyslet jinak (přičemž i Češi přispěli svými zkušenostmi s řešením obdobných případů) – pak ale následoval přesun na výcvikový trenažér. A kdepak, žádné ukázky. Spolupráce! Hašení hořící kapaliny vytékající z porušené nádrže i bezpečné uzavření armatur nacvičovala družstva složená vždy z příslušníků všech tří přítomných jednotek. Jako jeden tým: Chemelot + HZSP Draslovka + HZS Středočeského kraje.

Na obdobnou spolupráci v tréninkovém centru pak došlo ještě při nácviku řešení dalších náročných situací. Cennou zkušeností však bylo i sledovat přezkoušení tamějších nováčků z provádění vzájemné dekontaminace a dodržení správného postupu svlékání protichemických obleků, čehož se Středočeši zúčastnili jako pozorovatelé.

„Nejzajímavějším blokem byl noční nácvik hašení hořící technologie,“ připomněl ředitel Zeman. S tím, že hlavním úkolem cvičících skupin bylo hned několik na sebe navazujících úkonů: bezpečné přiblížení k ohniskům požáru za použití ochranných vodních clon, ochlazování nádrží s hořlavými kapalinami nad ohniskem požáru a samotné uhašení ohnisek požáru za použití kombinace hasiva voda-prášek. „Další procvičovanou situací bylo vyhledání zraněné osoby v objektu laboratoří po úniku chemikálie, kdy úkolem bylo nejen vynesení osoby v protichemických oblecích, ale zároveň i zmapování prostoru havárie a předání informace o zasaženém prostoru další skupině, která následně prováděla samotnou likvidaci úniku nebezpečné látky,“ shrnul Zeman, jaké zkušenosti si kolínští hasiči z ciziny přivezli.

Za dva dny se naučili spoustu nových věcí – a tyhle poznatky budou mít podle ředitelových slov praktické využití. Poslouží pro zdokonalení postupů při zdolávání mimořádných událostí v chemických provozech.