Sbor dobrovolných hasičů Židněves je nejstarší, nejpočetnější a nejaktivnější spolek v obci. V letošním roce dobrovolní hasiči oslavili již 130. výročí od založení. Jak uvedl starosta sboru Jiří Křemeček, členové se pravidelně zúčastňují soutěží v požárním sportu. Rovněž hasiči zajišťují a organizují brigády na úpravu a zvelebení obce. Nesmí chybět ani tradiční hasičské plesy a zábavy.

Sbor dobrovolných hasičů Židněves rovněž zajišťuje akce pro děti, například čarodějnice, maškarní merendy, výlety, Dětské dny či Mikulášské nadílky.
„V současné době je nejdůležitějším úkolem zajištění zásahové jednotky obce Židněves,“ uvedl Jiří Křemeček.

Právě zásahová jednotka letos například odstraňovala škody napáchané živelnými pohromami. „Jednalo se o odklízení popadaných stromů po letní větrné smršti. Naším úkolem bylo zprůjezdnit komunikace v obci,“ řekl starosta dobrovolníků z Židněvsi.

Jak dále uvedl, pro hasiče byl však nejtěžší zásah při rozsáhlých povodních způsobených potokem Klenice, při nichž došlo k ohrožení majetku obyvatel obce.

V roce 1979, kdy sbor oslavil sté výročí, byla uspořádána okrsková soutěž v požárním sportu.

Právě tehdy byly položeny základy ke vzniku družstva žen, které bylo v příštích letech pravidelným a úspěšným účastníkem soutěží. Tato úspěšná tradice pokračuje u družstev žen a mužů až do dnešní doby. „Aktivně se účastníme všech soutěží v požárním sportu v našem okresu. Každoročně bojujeme o umístění v rámci soutěže 9. okrsku. Od založení Boleslavského poháru se zúčastňujeme i této soutěže. Mezi naše nejlepší výsledky patří vítězství žen v okrskové soutěži a třetí místo mužů v Boleslavském poháru,“ uvedl Křemeček.

Jak ale starosta SDH Židněves zkonstatoval, letos se v požárním sportu nezadařilo. V okrskové soutěži skončily ženy na čtvrtém místě, muži A na desátém místě a muži B na devátém místě. V rámci Boleslavského poháru vybojovali muži desáté místo.

Jak bude pokračovat Sbor dobrovolných hasičů Židněves dále?

„Chceme pokračovat v tradici obecně prospěšné organizace, jejíž náplní je uskutečňovat dávné a stále platné prosté motto „Bližnímu na pomoc“.
„Nadále budeme pokračovat ve stávající bohaté činnosti. Naším cílem je do budoucna založit družstvo dětí, a tím získat nejmladší generaci k poctivé hasičské práci,“ dodal starosta Jiří Křemeček.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.