„Vám, kteří po nás přijdete, abyste pokračovali v práci námi započaté, věnujeme tuto knihu. Pomáhali jsme, byť i měrou nepatrnou, budovati stupeň lepšího, čistšího lidství – toť naše odměna.“ Tak zní úvod kroniky Sboru dobrovolných hasičů Petkovy.

Historie petkovských dobrovolných hasičů se datuje od neděle 12. května 1911. Tehdy byl oficiálně sbor založen a čítal na osmnáct členů. Hned ten rok dostal sbor křest při ohni při požáru v Lytkovicích a v Obrubcích.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Petkovy na několik desítek členů. Samotná jednotka je tvořena devíti dobrovolnými hasiči: velitel jednotky - Fuka Martin, velitel družstva (zást. vel. jedn.) - Luboš Bitman, velitel družstva - Janus Pavel, Strojník - Janus Zdeněk, strojník - Tůma Marek, st.hasič - Fuka Jaroslav, st. hasič - Kavalír Václav, st. hasič - Rychtr Petr, st. hasič - Kavalír Martin.

Jak uvedl Václav Kavalír, starosta místního sboru dobrovolných hasičů, v Petkovech si zakládají na požárním sportu. „V současné době už není jednoduché dosáhnout v požárním sportu dobrých výsledků. Právě ale toho se snažíme docílit,“ uvedl Kavalír.

A opravdu. Petkovští hasiči se na soutěžích v požárním sportu umisťují na předních místech v mužských, ženských a především dětských kategoriích. Ve sbírce mají již přes 150 různých pohárů.

„Perfektní jsou naše dětská družstva, která se umisťují na předních místech. Mají u nás velkou základnu a podporu. Obzvlášť v dnešní uspěchané době je důležitá obdobná výchova mladých,“ řekl starosta petkovských hasičů.

Nejen požárním sportem však žije sbor v Petkovech. Jednotka dobrovolných hasičů chrání obec před přírodními živly. Zasahovala tak například při pádech stromů po vichřici, požárech či povodních.

Tyto zážitky však nejsou příjemné. „Zasahovali jsme například při povodních v roce 2002 v Neratovicích, což opravdu nebylo příjemné. Lidé zde měli postaveny nové domy, třeba jen půl roku staré. O všechno přišli,“ popsal Václav Kavalír.

Výjezdy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Petkovy
*2000 povodně Jizera
*2002 povodně Labe
*2004 Požár letního parketu v obci
*2005 Požár dřevěné kůlny v obci
*2006 Požár seníku v obci
*2007 Požár Faurecie, výjezd mimo obec, pád stromu při vichřici, obec
*2008 Pád větve na osobní automobil, obec, požár Akuma, výjezd mimo obec
*zajišťování sběru listí a úklidy v obci

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE