Sbor dobrovolných hasičů v Klášteře Hradišti nad Jizerou byl založen 25. srpna roku 1885 za velkého přičinění tehdejšího starosty obce Josefa Düricha a za přítomnosti 18 zakládajících členů.

První hasičskou stříkačku sbor získal o rok později a poprvé zasahoval 16. září 1886 při požáru v Mnichově Hradišti.

Prvního automobilu Škoda 860 se hasiči z Kláštera dočkali v roce 1945. V roce 1956 pak svépomocí začali s výstavbou hasičské zbrojnice s místností pro velitele, hasičskou hlídkou a dvojitou garáží. Slavnostní otevření bylo 29. června 1958.

V současné době má sbor sedmdesát členů s věkovým průměrem 38,7 let, z toho je devět dětí, které se zatím jako jediní zástupci ve dvou družstvech účastní soutěží hry Plamen.

„Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JPO3) zajišťuje požární ochranu a prevenci v naší obci a dále v obcích: Ptýrov, Ptýrovec, Braňka, Maníkovice, Bílá Hlína a Dolní Krupá. V obci zajišťujeme požární hlídky na kulturních akcích i pro jiné organizace,“ uvedli zástupci sboru.

Klášterští dobrovolní hasiči nezapomínají ani na své zasloužilé členy, které pravidelně navštěvují při příležitostech, jakými jsou například životní jubilea.
Pro děti hasiči pořádají Dětský den a poprvé v letošním roce i Procházku pohádkovým lesem, které se zúčastnilo více jak šedesát nadmíru spokojených dětí.

K dalším aktivitám patří i pořádání pravidelných hasičských bálů, tanečních zábav, přispívání na dětský karneval, zajištění pálení čarodějnic a turnaj v malé kopané.

„To vše se děje za velmi dobré spolupráce s obcí, která nám pomáhá se zajištěním hasičské techniky a z části i nákupem uniforem. Máme svého zástupce v zastupitelstu obce,“ říkají hasiči z Kláštera.

V letošním roce byla jednotka dvakrát u zásahu při požáru a při živelní pohromě. Dobrovolníci tu zajišťovali dodávku vody při výpadku energie.

Největší zásah při požáru byl v sedmdesátých letech v lese u Bělé pod Bezdězem. Děkovný list Ministerstva vnitra ČR klášterští hasiči obdrželi za pomoc při povodních na začátku našeho tisíciletí na okrese Mělník. „Nyní členové našeho sboru pracují na úpravě našeho cvičiště, klubovny a šetříme na mikrobus pro přepravu členů a techniky na hasičské soutěže. Rádi bychom zapojili do soutěží v požárním sportu i družstva žen a mužů. To máme v plánu na příští rok,“ shodují se členové Sboru dobrovolných hasičů Klášter Hradiště.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE