Vznik sboru místních dobrovolných hasičů se datuje od 15. září 1889, kdy členskou základnu tvořilo 35 členů. S první ruční stříkačkou zasahovali hasiči v roce 1890, poskytovali obyvatelstvu samaritánskou službu. V roce 1960 byla postavena za obecní kapličkou hasičská zbrojnice, ve které kromě žebříků, hadic, háků a další obvyklé výzbroje našly své místo stříkačky a historický skvost – motorová stříkačka, tzv. Márovka, kterou zakoupila obec v roce 1932. Při oslavě 115. výročí založení SDH Hlavenec v roce 2004 věnovala obec svým hasičům prapor.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů 151 členů, počet obyvatel v obci je přitom přibližně na 300!

Jak uvedla Zdeňka Zimová, členka hasičského výboru z Hlavence a zároveň jednatelka 16. okrsku, Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec je zařazen v JPO V (Jednotka požární ochrany 5) a je členem 16. okrsku SDH, do něhož dále spadají hasičské sbory Kochánky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Předměřice, Skorkov, Sojovice a Tuřice.

„Hlavenečtí hasiči jdou stále ve šlépějích svých předků. I dnes udržují tradice. Kromě hasičských plesů pořádají Staročeské máje. Do příprav této v okolí známé slavnosti se zapojují všichni hasiči. V průvodu se kromě hasičských uniforem objevuje velký počet krojovaných členů Folklorního sdružení Hubertus, kteří tančí Českou besedu,“ uvedla Zimová.

Dámská část hlaveneckého hasičského sboru pořádá hlavně akce pro děti a mládež, výlety pro ženy a děti. Každý rok se koná dětský karneval s malířskou soutěží, drakiáda, Mikulášská, sportovní a soutěžní odpoledne.

Významnou akcí, která se koná každoročně, je exkurze v Hasičském záchranném sboru ve Staré Boleslavi, kde probíhá setkání hlaveneckých dětí a mládeže s profesionálními hasiči a záchranáři. K seznámení s protipožární prevencí a první pomocí přispívá akce hlaveneckých hasičů – Hasičské odpoledne aneb Nahlédněte k hasičům. Tato akce je určena dětem i dospělým. Mezi hlaveneckými hasiči jsou zároveň i dlouholetí dobrovolní dárci krve.
Pořádání sběru železného šrotu, pomoc při úklidu obce a jejího okolí, vysazování nových stromů v sadu, remízkách či v lese se staly pro hasiče z Hlavence již samozřejmostí.

Hasičský život v Hlavenci je nedílně spjat se životem ostatních obecních spolků, jakými jsou Klub nohejbalistů, Spolek rybářů, Folklorní sdružení Hubertus. Můžeme říci, že členové jednotlivých spolků jsou i členy Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec. „Činnost hasičů přispěla k získání ocenění obce Hlavenec v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje. V roce 2007 získal Hlavenec Modrou stuhu za společenský život v obci, v roce 2008 Diplom za úpravu veřejného prostranství a v roce 2009 Bílou stuhu za práci s dětmi a mládeží,“ řekla Zimová.

Za veškerou činností hasičů z Hlavence stojí stálá podpora a vynikající spolupráce s obecním zastupitelstvem v čele se starostou Vladimírem Blechou a místostarostkou Jarmilou Smotlachovou. A tak se letos konečně dočkala celkové renovace historická stříkačka Márovka z roku 1932. „Tato stará dáma se představí ve svém novém červenobílém kabátě při oslavě 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec v sobotu 19. září 2009. Součástí oslavy bude i soutěž v požárním sportu, které se zúčastní družstva mužů, žen a žáků 16. okrsku SDH a pozvaných hostů,“ podotkla Zdeňka Zimová.

Družstvo mužů z Hlavence se může pochlubit letošním vítězstvím v okrskové soutěži v požárním sportu. Obhájili tak loňské prvenství, které získali po 46 letech! Ženy a starší žáci si letos odvezli poháry za místo druhé. Hlavenečtí se účastní i soutěží mimo 16. okrsek SDH, např. Boleslavského poháru.
Od začátku roku 2009 trénují na pronajatém pozemku ve spodní části obce. Pozemek vlastními silami upravili na cvičiště. Poněvadž obec nevlastní žádný pozemek, který by mohla hasičům poskytnout, trénovali 10 let na soukromé zahradě.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN, hlasujte ZDE!