Již od roku 1887 v obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Ten má v současné době třicet členů, z toho dvacet mužů a deset žen. Jak uvedl jednatel březovických dobrovolných hasičů Václav Pazderník, hasiči v obci se vždy zasadili o řadu akcí. „Vzpomínám si například na členskou schůzi, která se uskutečnila 26. září 1987 u příležitosti stého výročí a tak dále. Hasiči se kdysi podíleli i na stavbě místního sálu. Měli nejvíce brigádnických hodin,“ uvedl Pazderník.

O tom, že se Sbor dobrovolných hasičů Březovice zásadním způsobem podílí na kulturním životě v obci, není pochyb. Podílí se například na tradičním setkání seniorů. Pořádají plesy, výlety s dětmi či brigády pro obec. Místní dobrovolníky si pochvaluje i starosta obce Březovice Václav Ginzl. „Hasiči se podílí i na tradičním setkání seniorů. Manželky hasičů pro seniory napečou dorty, připraví chlebíčky a starají se o obsluhu. Také pořádají výlety pro děti. Letos byli v Doksech na projížďce parníkem. V jejich režii je i maškarní ples,“ uvedl starosta Březovic.

V obci se rovněž koná tradiční závod v požárním sportu Memoriál Jaroslava Husičky (letos to byl již šestnáctý ročník) a dále okrskové soutěže. Za Březovice soutěží mužské a ženské družstvo.

V minulém roce obec pro hasiče zakoupila avii. Letos dostali nové obleky pro zásahovou jednotku. „Obec hasiče podporuje, jsou pro nás přínosem a snažíme se jim vše vrátit,“ podotkl Ginzl. Jak dále březovický starosta řekl, zásahová jednotka má každý měsíc školení. Místní jednotka je JPO 5, takže je k akcím povolávána jako poslední. Přesto je včetně školení a vybavení připravena.

„Chtěl bych poděkovat Janu Nikovi, veliteli profesionálních hasičů z Bělé pod Bezdězem. Kdykoliv za ním přijdeme pro radu či materiální pomoc, vždy nám vyjde vstříc,“ dodal starosta Václav Ginzl.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE