Malá vesnička s názvem Borovice spadá pod obec Mukařov u Mnichova Hradiště. Zde byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1924. Jeho nepostradatelným velitelem je Miloš Šturma a starostou Vladimír Kuboušek.

Jak uvedli zástupci sboru, v současnosti má pětadvacet činných členů. „Tím nejstarším je pan Josef Wachtl, který se léta staral zejména o údržbu techniky,“ uvedli členové.

Před několika lety byla zrekonstruována hasičská zbrojnice. Celý sbor se zúčastňuje i pořádá okrskové soutěže. Na jejich organizaci se podílí jak muži, tak ženy. Podobně je tomu na brigádách v lese, téměř každý rok uklízí paseky a dělají jiné příležitostné práce, aby měli finanční prostředky na svou činnost.

Kromě družstva mužů a žen má Sbor dobrovolných hasičů Borovice také starou gardu. Ta se každoročně účastní soutěží v této kategorii. Její největší chloubou je historická stříkačka PS 4 z roku 1943.

„V loňském roce ženy ze sboru dobrovolných hasičů uspořádaly tradiční Zástěrkový ples, který měl velký úspěch a kladný ohlas, proto jej 29. ledna 2010 připraví znovu,“ řekla za sbor Hana Kuntošová. Výtěžek z této akce v minulosti dovolil hasičům z Borovice například zakoupit kvalitní výbavu pro požární sport.

Právě na požárním sportu si dávají Borovičtí záležet. Družstvo žen se pravidelně zúčastňuje seriálu Jizerská liga, která 3. října zakončila sezonu soutěží na nástřikové terče ve Frýdlantu v Čechách. V konkurenci dvou desítek týmů žen zde SDH Borovice zvítězil s časem 23,29.

„Pro nás je to obrovský úspěch a ještě větší motivace do následující sezony. Našeho vítězství si dále ceníme proto, že jsme si ho vybojovaly samy, samy si zařizujeme odvoz na soutěže a tréninky, samy se musíme starat o materiál i údržbu stroje. Navíc nemáme kvalitní podmínky pro trénování, už dva roky běháme do kopce, na nerovném terénu kvůli rekonstrukci hřiště,“ uvedla Kuntošová.

Jak dále podotkla, ženskému družstvu to bralo síly i energii, a byl to také asi hlavní důvod, že výsledky z posledních soutěží byly pouze průměrné. Ženy ze sboru si také samy shání sponzory, jimž patří velký dík. „Bez nich bychom se nemohly v takové míře prosazovat. Ale nedosáhly bychom tolika úspěchů bez našeho trenéra Radka Kuntoše, který nás stále učí novým věcem, radí s taktikou na soutěžích, udržuje technické vybavení a i když je na nás někdy tvrdý, dělá vše jen pro naše dobro. Uvítaly bychom mezi námi více mladých hasiček. Jsme tým, dokážeme se vzájemně podržet a respektovat. Budeme bojovat a usilovat o co nejlepší výsledky i v dalších letech,“ vyjádřila se členka sboru dobrovolných hasičů.

Na činnosti sboru se velmi podílí Obecní úřad Mukařov, hlavně finančně i morálně.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE