Třicet aktivních členů, z toho třináct ve výjezdové jednotce, dvanáct přispívajících a jedenáct členů čestných. Ti všichni v současné době tvoří Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou.

Jak za sbor uvedl Štěpán Dvořák, jako tým fungují bakovští dobrovolníci velmi dobře. „Je důležité, že jednotliví členové se mohou spolehnou jeden na druhého a kdykoliv se obrátit o pomoc. Spolupráce a pomoc mezi členy je pro upevnění kolektivu nutná a nezbytná,“ uvedl Dvořák.

Dobrovolní hasiči pravidelně pořádají akce pro děti, jako například pálení čarodějnic se sportovním odpolednem a odměnami za získané body, dětské sportovní dopoledne s prohlídkou hasičské zbrojnice a hasičských aut pro děti v mateřské škole, ale i pro žáky prvních a druhých tříd a pro děti ve školní družině. Zajišťují rovněž setkání s Mikulášem a vánoční besídku pro děti.

Bakovští hasiči mají na starosti rovněž kulturní a sportovní akce, jakými jsou například tradiční hasičský ples, soutěž v požárním útoku – Memoriál J. Dvořáka, vyhodnocení celoroční činnosti se slavnostní večeří a turnajem v bowlingu. Samozřejmostí jsou pak asistenční hlídky na jednotlivá kulturní představení, různá školení pro zvýšení kvalifikace členů, námětová cvičení.

„Během roku průměrně zasahujeme přibližně u osmnácti zásahů, a to jak v našem obvodě, tak i mimo něj dle žádosti Hasičského záchranného sboru ČR. Členové naší výjezdové jednotky jsou zařazeny do skupiny JPO III, což značí výjezd do 10 minut,“ řekl Štěpán Dvořák.

V letošním roce dobrovolní hasiči z Bakova nad Jizerou zasahovali převážně při likvidaci ohňů – trávy, automobilu, skládky, chaty, garáže. Poslední velkým zásahem byla likvidace kalamity způsobené vichřicí, která se prohnala naším městem. Likvidace trvala šest dní.

„Další velké zásahy, jichž jsme se zúčastnili a na něž jsme hrdí – požár Liazu, požár Faurécie v Řepově, požár Akumy Mladá Boleslav, požár tržnice v Praze Libuši. Protože jsme město ležící u řeky Jizery, potýkáme se každým rokem se záplavami. V letošním roce nás záplavy nepostihly, ale přispěli jsme hasičům z obce Hůrky, kteří jsou součástí Jeseníků nad Odrou čerpadlem a finanční částkou pět tisíc kroun. I v předcházejících letech jsme pomáhali likvidovat povodně, a to na Moravě v obci Brantice a v roce 2002 do oblasti Neratovic,“ podotkl Dvořák.

Jak uvádí dobrovolní hasiči, tuto práci berou jako své poslání a zároveň i jako koníček, jinak by tuto činnost nemohli vykonávat.

„Hodiny, jež věnujeme hasičům – příprava techniky, zásahům, školením, přípravě akcí, stavbě chaty v Drhlenách a další, si neumí nikdo, kdo v této oblasti nepůsobí ani představit. Je to někdy čas na úkor vlastní rodiny. Proto poděkování patří hlavně našim rodinám, za jejich toleranci a obětavost za to, jakou jsou nám oporou v této náročné práci,“ vyjádřil se za sbor Štěpán Dvořák.

Jak vůbec vznikl Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou? Kronika událost popisuje následovně: V září roku 1879 navrhuje starosta města pan Augustin Fibiger spolu s několika občany založit hasičský sbor. V tomto měsíci jsou zaslány stanovy sboru na c. k. místodržitelství ke schválení.V listopadu 1879 jsou stanovy schváleny a v prosinci je ustanoven hasičský sbor čítající 51 občanů.

Do čela je zvolen starosta města p. Augustin Fibiger, velitelem p. Karel Halla a zástupcem p. Vilém Faltin. Pozdější starostové sboru byli též starosty města.V roce 1879 je zakoupena hasičská stříkačka.

V roce 1901 je zakoupena parní stříkačka, která sloužila až do roku 1935, kdy si hasiči z vlastních prostředků a z darů města a spoluobčanů zakoupili osobní automobil Hispania a ve firmě ASAP Ml. Boleslav přestavěn na požární automobilovou stříkačku.

V témže roce byla stříkařka slavnostně předána občanům města. Tato stříkačka sloužila do 70. let minulého století. Během let hasiči získávají modernější vybavení – Zilla, Tatru 805, Avii 30, Trambus Cas 25. V roce 2002 z prostředků města Bakov byl zakoupen a slavnostně předán hasičský vůz Tatra 815 Cas 32.

Z významných členů sboru dobrovolných hasičů – Václav Větvička – umučen v Osvětimi, velitel Josef Livora, Jaroslav Sedláček, František Pýcha, František Volák, Miroslav Nedoma, Zdeněk Doležal, Josef Dvořák a mnoho jiných členů, kteří se podíleli na rozvoji sboru.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE