Sbor dobrovolných hasičů v Branžeži má 97 přispívajících členů. Starostou je Vladimír Svoboda starší.

Hasiči v obci tradičně plní mimo jiné i funkci společenskou: spolupořádají dětské dny, maškarní plesy, velikonoční ladění, posvícení, rozsvěcení vánočního stromku. Každým rokem pořádají také oblíbené dětské tábory a hasičský bál s velkou návštěvností. Pravidelně provádějí sběr železného šrotu, údržbu zeleně a obecní úklid.

Tou nejpodstatnější činností však zůstávají výjezdy k zásahům. Devítičlenná zásahová jednotka je vybavena technickým zásahovým terénním vozidlem s vysokotlakým hasicím zařízením na 400 litrů vody a dopravním terénním vozidlem pro devět osob. Bývá nejčastěji povolávána v létě k požárům v okolí Branžeže, především pro doplňování cisteren a k dozoru na místech po uhašení ohně, ale i k výjezdům ke zprůjezdnění cest například po vichřici.

Účastní se praktických a taktických cvičení, jako je nácvik dálkové dopravy vody, záchrana a evakuace osob či stavba protipovodňových hrází, a její členové se pravidelně školí a procházejí fyzickými testy.

Každoročně jezdí na okrskové soutěže, kde mají zastoupení v mužích, ženách i dorostu. (vs)