„Pod vedením zkušených leteckých záchranářů z Kladna si členové lezecké skupiny vyzkoušeli různé způsoby záchrany osob ze skalních stěn, a to i za pomoci speciálních transportních nosítek,“ popsal šéf mělnických hasičů Jaroslav Gabriel s tím, že výcvik v chladném počasí prohloubil praktické dovednosti všech zúčastněných.

Záchrana osoby palubním jeřábem:

| Video: Youtube
| Video: Youtube

Předání zachraňované osoby na palubu vrtulníku:

| Video: Youtube

Akce proběhla se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v lokalitě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v katastru obce Střemy.