Tam však nehořelo: šlo o místo nácviku plnění bambi vaku podvěšeného pod helikoptérou policejní letky Bell 412, z něhož se shazuje voda do plamenů nejčastěji při hašení požárů lesních a travnatých porostů. A zkušenosti z minulosti včetně letošního léta ukazují, že tohle na Rožmitálsku bývá poměrně časté.

Fotografie přibližující nácvik zveřejnila v úterý 22. října centrála profesionálních hasičů Středočeského kraje s tím, že výcviku se zúčastnilo celkem 80 členů z 15 jednotek sborů dobrovolných hasičů okolních obcí. „Organizátorem výcviku byl územní odbor Příbram Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, tříčlennou posádku Letecké služby Policie ČR doplnili dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,“ uvedl Pavel Maňas z příbramského územního odboru.

Dobrovolní hasiči potrénovali činnost, která se z odstupu může jevit jednoduše, avšak na místě, ve vzduchu zvířeném rotorem a mezi cákanci vody je to pořádná makačka. Ne; plnění bambi vaku pod vrtulníkem „zavěšeným“ ve vzduchu těsně nad zemí v žádném případě nelze srovnávat s naléváním vody do sudu na zahradě – a rozhodně ne jen proto, že do bambi vaku voda teče naráz ze dvou hadic a požívají se speciální proudnice.

Plnění si vyzkoušela pětičlenná družstva, přičemž každý člen má přesně danou roli a nezbytná je souhra celého týmu. Určený velitel má na starosti zajištění vypouštěcího ventilu vaku a jeho stability před usazením proudnic. Dvě dvojice obsluhují plnicí proudnice, přičemž vždy jeden hasič míří tryskou do vaku a druhý podle povelů velitele ovládá uzavírací páku. „Další částí výcviku bylo vytvoření plnicího stanoviště. Jednou z variant, kterou si dobrovolní hasiči vyzkoušeli na závěr společného cvičení, bylo vytvoření čerpacího stanoviště ze zatopeného suterénu jednoho z objektů s následnou dálkovou dopravou vody hadicemi,“ připomněl Maňas.