Jednotka je povolávána k výjezdům operačním střediskem hasičské záchranné služby Kladno. Mezi některé z loňských zásahů patří výjezdy k požárům polí nebo požár dopravníků v dobrovickém cukrovaru. Mimo hlavního úkolu požární bezpečnosti řeší muži z jabkenické jednotky také vedlejší úkoly, jako jsou zásahy při dopravních nehodách, povodních, živelných pohromách, technické pomoci či přímé ochraně obyvatelstva v různých plánovaných i neplánovaných situacích.

Kromě požární bezpečnosti se věnují i požárnímu sportu v kategoriích mužů i žen, ve kterém jsou úspěšní a umisťují se na předních příčkách. Sami také pořádali Soutěž o zlatou „8“, Železného hasiče a okrskovou soutěž ke 140. výročí založení sboru.

SDH je nedílnou součástí společenského života v obci. Pomáhají při zajištění celé řady obecních akcí, jako jsou Smetanovy Jabkenice, Heligonkáři, Ukliďme Česko, Sázení Lípy nebo Celé Česko čte dětem.