„Jako první dorazila k události místní dobrovolná jednotka, jejíž velitel provedl krátký průzkum. Od zaměstnanců firmy se dozvěděl, že došlo k masivnímu úniku čpavku ve strojovně kompresorovny – a pohřešují několik spolupracovníků,“ přiblížil výchozí situaci. „Hasiči nejprve připravili dopravní vedení z nadzemní hydrantové sítě a pak ihned začali skrápět unikající čpavek,“ informoval Svoboda o prvotních krocích předcházejících činnosti dalších jednotek.

„Po příjezdu profesionálních hasičů rozhodl velitel zásahu o postavení dekontaminačního stanoviště. Zároveň byly vytvořeny vyhledávací skupiny, které v ochranných oblecích vyrazily na průzkum strojovny,“ přiblížil Svoboda dění při cvičení, jemuž by odpovídal i ostrý zásah při skutečném maléru. Jen by se pokračovalo ještě dál, než cvičení ukázalo ve chvíli, kdy hasiči evakuovali zraněné z nebezpečné zóny, zajistili jejich odmoření a předali je záchranářům. Pak by došlo na ošetřování a transport – což bylo tentokrát pouze simulováno.

Mnohem náročnější byla pomoc figurantovi, který na hasiče čekal v míchacím tanku. K němu museli zachránci slanit – a po prvotním ošetření ho dostat na povrch pomocí lan a kladek. „Dalším z plánovaných úkonů bylo zamezení úniku čpavku a cvičné utěsnění poškozeného potrubí,“ upozornil Svoboda, že samozřejmě nebylo veškerou pozornost soustředit pouze na pomoc lidem. Jako při skutečné akci museli hasiči také zabránit dalšímu nebezpečí.

Nezůstalo navíc jen jednoho cvičení, jehož průběh velitelé vyhodnotili přímo na místě. „Po rozjezdu jednotek na základny zůstali v areálu firmy lezci z říčanské stanice, kteří využili místních podmínek ke krátkému výcviku,“ poznamenal Svoboda.