Výjezdní jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kolomuty je zařazena do kategorie JPO 5, což znamená, že zasahují převážně na území a blízkém okolí své zřizovatelské obce.

Celý hasičský sbor čítá 40 řádných členů a výjezdní jednotka má členů 10. Mezi své zásahy kolomutští kromě hašení požárů místních usedlostí počítají i vyprošťování zapadlých vozidel nebo hašení cisterny. Jejich dalšími aktivitami jsou výškové práce ve vesnici, úklid obce, čištění kanalizace, sběr šrotu a jiné brigády. V současné době svou hasičárnu, kde je od roku 1986 zaparkována Praga V3S s cisternou CAS 16/3,5 z roku 1958 a menší tranzit, propůjčují také pro uskladnění techniky používané při péči o obecní zeleň.

V požárním sportu se zaměřovali na okrskové soutěže a doufají, že příští rok, kdy bude mít kolomutský sbor dobrovolných hasičů sté narozeniny, uspořádají soutěž vlastní. Kulturní život obce obohacují pořádáním nebo spolupořádáním akcí jako je pálení čarodějnic na přilehlé louce, dětský den i rozsvěcení vánočního stromku. Jednou z větších akcí, na které se podíleli, byly oslavy 720 let obce Kolomuty.