V předvečer letošního prvního máje se k oslavě Pálení čarodějnic sešli v Bakově lidé nejen místní, ale i ze vzdálenějších koutů republiky.

Někteří návštěvníci zavítali například i z Dobrovice či dokonce až z Jičína. Našlo by se i pár účastníků z Prahy, kteří jezdívají do regionu na chatu.

Jak nám sdělila jednatelka bakovských hasičů Jiřina Hořejšová, jejich dětského dne, který byl součástí akce, se zúčastnilo přes tři sta dětí. Na akci byly pak ještě další, menší děti, ale ty se do soutěží aktivně nezapojovaly.

Bakovské Pálení čarodějnic se koná již mnoho let, od minulého roku s vysokým nárůstem návštěvníků, ač byla akce oblíbená již od svého počátku. Organizaci letos zajišťovali hasiči spolu s městem a s výpomocí čtyř členů baráčnické obce z bakovského Trenčína.

Dětský program začal od patnácti hodin jízdami na motorovém člunu. Pak děti plnily na deseti stanovištích úkoly a za razítka v průkazkách si nakonec mohly vytočit odměnu na Kole štěstí. Zábava byla zaručena u zorbingových koulí, na skákacím hradu i při malování na obličej. A protože děti přišly v kostýmech, každý účastník bez rozdílu obdržel na památku miniaturu čarodějnice.