Požárnímu sportu se v Dolních Stakorách věnují hlavně mladí hasiči, jejichž dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků se účastní převážně okrskových soutěží. Letos zvládli objet takové soutěže 4 a mezi své největší úspěchy počítají tu, která se konala v obci Židněves. Starší žáci tam vybojovali 1. místo a mladší žáci 2. a 4. místo.

Dolnostakorští hasiči se kromě požární prevence podílí i na kulturním životě obce. Hlavní akcí pořádanou hasičským sborem je tradiční hasičský ples, ale pomáhají i s organizací ostatních kulturních podniků v obci.

Jedním takovým podnikem je dětský den, který letos hasiči návštěvníkům ozvláštnili ukázkou moderní hasičské techniky a vodními atrakcemi pro děti, jako je přírodní skluzavka nebo pěna.