Sbor dobrovolných hasičů působí v obci od roku 1884, už 135 let. Velkolepé oslavy jubilea se ale uskuteční až v příštím roce, kdy Žerčice oslaví 950 let od založení obce.

Členská základna čítá 32 členů, mezi nimiž je osm žen. Díky tomu je sbor schopen na soutěže v požárním sportu sestavit vždy mužské i ženské družstvo. Kromě účasti na soutěžích pořádaných okolními sbory připravují žerčičtí hasiči od roku 2013 na začátku června Memoriál Josefa Hůlky. Ten je oblíbený u mnoha sborů z celého Boleslavska.

V hasičárně má žerčický sbor zaparkované vozidlo Avia.

Sbor se účastní různých brigád a spolupracuje s obcí na místních úpravách. Hasiči se rovněž podílejí na kulturním životě obce, ať už pořádáním vlastních akcí nebo společných s vedením obce. Jde například o pálení čarodějnic, dětský den, rozsvěcení vánočního stromu, mikulášskou nadílku, kácení májky se soutěžním odpolednem pro děti i dospělé, letní nebo pouťovou zábavu. Pravidelně také drží čestnou stráž u pomníku padlých a pomníku Mistra Jana Husa.