Ke svým povinnostem SDH počítá kromě působení ve vlastní obci i výpomoc obcím okolním sběrem železného šrotu i vysloužilých elektrospotřebičů. Mnoho práce také odvádí při zvelebování hasičárny a prostranství kolem ní i při údržbě svěřené techniky.

K soutěžím v požárním sportu nastupují z Doubravy družstva mužů, žen, mladších a starších žáků i přípravky. Dětská družstva mladých hasičů se kromě úspěšné účasti na dětském superpoháru, okrskových i jiných soutěžích schází při trénincích a společné tvorbě výrobků a vyjíždí na výlety i soustředění.

Jako mnoho hasičských sborů se i doubravští hasiči podílejí na kulturním životě obce. Na začátku roku například hasičským plesem, později dětským karnevalem i rockovým večerem s hasiči a o Vánocích vztyčením a rozsvěcením vánočního stromu. Každoročně také v květnu a říjnu slavnostně pokládají kytice k pomníku padlých.