Dušan Stejskal je velitelem boseňského sboru dobrovolných hasičů. Právě on odpovídal na otázky Boleslavského deníku.

Můžete ve stručnosti popsat historii vašeho sboru?
Naši dobrovolní hasiči letos oslavili sto třicet let trvání sboru. Sbor se vlastně skládá ze dvou a to SDH Boseň a SDH Zásadka a společně spadají pod obec Boseň, se kterou také úzce spolupracují.

Kolik máte členů?
Sbor sdružuje čtyřicet dva členů činných a třicet dva přispívajících. V našich řadách působí jak muži a ženy, tak i děti.

Jak jako tým fungujete?
Jako tým fungujeme v celku dobře. Podílíme se na kulturních i sportovních akcích. Ale jak víte jako každá jiná dobročinná organizace naší velikosti nedisponujeme velkými financemi, a proto jsou naše akce skromnějšího rázu, přesto jsou poměrně úspěšné. Sbory dobrovolných hasičů jsou na rozdíl od profesionálních hasičů spíše kulturní záležitostí.

Jaké akce pořádáte?
Jednou za pár let, když na nás přijde řada pořádáme okrskovou soutěž v hasičském sportu. Dvakrát do roka se konají plesy a to Hasičský a Maškarní (dospělácký i dětský). Máme za sebou několik ročníku Valečovské stezky (sportovní akce pro děti), několik výletů a dokonce i jeden koncert v podhradí Valečova.

U čeho všeho jste v poslední době zasahovali?
Naposledy jsme zasahovali při požáru lesního porostu v místě zvaném Na Jánu mezi obcí Zásadka a Branžeš. Náš úkol spočíval v doplňování hasičských aut vodou ze žlábků v Bosni a na Zásadce. Také jsme tvořili skupinu, která zasahovala přímo u požáru spolu s profesionálními hasiči.

Co je pro vás vaším hasičským počinem? Na co jste hrdí?
Naším hasičským počinem je letošní hasičská soutěž konaná u příležitosti sto třiceti let Sboru dobrovolných hasičů Boseň, která se konala letos na přelomu jara a léta na louce pod hradem Valečov. Na tuto akci jme právem hrdí, protože díky celému týmu se akce velice podařila a ukázala, že dobrovolní hasiči v Bosni mají stále dobré jméno.

Jak vnímáte tuto práci? Je to váš koníček? Berete ji jako poslání?
Tuto práci beru jako koníčka, ale zároveň ji neberu na lehkou váhu, protože v případě nouze jsou dobrovolní hasiči ti, kteří mohou pomoci jako jedni z prvních. A jestli tuto práci bereme jako poslání? Myslím si ze každý v nouzi rád pomůže a nemusí to ani být dobrovolný hasič.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE