9/10

Zubr (bizon) je největším volně žijícím přežvýkavcem v Evropě.

Autor: archiv