Galerie: Vize rozvoje páteřní silniční sítě ve středních Čechách

Vize rozvoje páteřní silniční sítě ve středních Čechách. Vize rozvoje páteřní silniční sítě ve středních Čechách. Vize rozvoje páteřní silniční sítě ve středních Čechách. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050. Z prezentace Luďka Sosny, ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR: Rozvoj dopravní infrastruktury do roku 2050.