Galerie: Šerm

David Svoboda Sportovní šerm je úpolový sport, tedy jde o zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka. Sportovní šerm je úpolový sport, tedy jde o zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka. Sportovní šerm je úpolový sport, tedy jde o zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka. Sportovní šerm je úpolový sport, tedy jde o zápolení, při němž soupeři překonávají živou sílu protivníka. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. století. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. století. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. století. Moderní šerm se vyvinul v románských zemích v 16. až 17. století. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, zásahy registruje elektrický přístroj. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, zásahy registruje elektrický přístroj. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, zásahy registruje elektrický přístroj. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, zásahy registruje elektrický přístroj. Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, zásahy registruje elektrický přístroj. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Fleretem a kordem může šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a čtyřčlenná družstva. Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Čistý čas boje je 3 minuty, jestliže šermíř docílí pěti zásahů rychleji, je zápas ukončen. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 – 2 x 14 metrů. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 – 2 x 14 metrů. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 – 2 x 14 metrů. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 – 2 x 14 metrů. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva. Předepsané je speciální oblečení s maskou (oblečení je dnes nejčastěji z kevlarových vláken – na mezinárodních soutěžích je povinně), maska chránící hlavu je z kovového pletiva.