4/7

V Mladé Boleslavi mají občané k dispozici dvě knihobudky.

Autor: Daniel Porazil