Tomíček v první řadě poukazuje na fakt, že kauza Ondřeje Kúdely má dvě roviny - společenskou a právní. „V rámci aspektu společenského zde dochází nepochybně ke střetu kultur. Vzájemné pochopení a respekt k významným odlišnostem bývá velmi složitý. Nesouhlas s britským vnímáním světa však v žádném případě neznamená, že by Češi měli být označováni za rasisty. Tak tomu zcela jistě není. Citlivost problému je naopak třeba vnímat s ohledem na historická traumata na britské straně. Konzervativní britská společnost ve své historii zažila mnoho rasistických přešlapů, pro které není v současné společnosti místo. Jizvy na své historii se pak národy snaží často řešit extrémy na druhé straně,“ tvrdí.

„Právo a spravedlnost společenské vnímání reflektuje vždy s určitým odstupem. Tento odstup je velmi důležitý, protože čas ukazuje, zda naše rozhodnutí jsou správná či nikoli. Tento čas je pak z hlediska práva reflektován v nezbytném prostoru pro nalezení shody mezi zákonodárci a následném legislativním procesu. Jakýkoli jiný postup – rozhodování nikoli striktně na základě práva, ale s výrazným zohledněním společenské poptávky a subjektivních dojmů - je nejen špatný, ale také velmi nebezpečný. Toto neplatí samozřejmě pouze ve fotbalu, ale obecně. Doba pandemická nám takových příkladů nabízí požehnaně. Nesmíme však zapomínat, že žádný účel nepromění protiprávnost na právo,“ upozorňuje.

Na samotný trest, respektive jeho délku, je třeba podle Tomíčka rovněž nahlížet ze dvou pohledů. „Pokud došlo skutečně k rasistické urážce, řešíme pouze společenské hledisko, a tedy zda fyzické napadení je pro naši společnost větším prohřeškem než slovní napadení, v tomto případě rasistická urážka. Rozhodnutí by však bylo z hlediska práva v pořádku a hodnotové hledisko UEFA mi nepřísluší hodnotit,“ říká jasně.

„Pokud by však nebylo zcela prokázáno, že k rasistické urážce skutečně došlo, pak by uvedeným rozhodnutím bylo porušeno jedno ze základních právních pravidel - v pochybnostech je vždy třeba postupovat ve prospěch obviněného,“ podotýká s tím, že je ještě potřeba počkat na odůvodnění rozhodnutí disciplinární komise UEFA, až pak se dají dělat konkrétnější závěry. „V obou případech však předpokládám, že uvedená délka trestu je v souladu s pravidly, kterými se disciplinární komise UEFA musí řídit.“

Sám má však na základě mediálních výstupů o prokázání rasistické urážky vážné pochybnosti. „Pokud disciplinární komise UEFA skutečně podlehla společenskému tlaku a vydala usvědčující rozhodnutí bez nepochybného prokázání viny, pak jednou bude čelit stejnému historickému traumatu, jakému se dnes snaží bránit v Británii v otázkách rasismu. Ondřejovi doporučuji, aby se v případě, že je skutečně nevinný, odvolal. Fotbal je významný byznys, ale očištění jména po křivém obvinění by mělo zůstávat prioritou,“ dodává Zdeněk Tomíček.