Jak si vážíte velké podpory, kterou jste při hlasování valné hromady získal?
Hrozně moc. Byl jsem sice jediný kandidát, ale vyjádřené důvěry si vážím a jsem samozřejmě potěšen, že se valná hromada vyslovila tak velkou většinou pro. Je otázkou, zda se naplní představa, kterou má FK Mladá Boleslav a bude to mít ten správný přínos. Cítím z toho nadšení, ale zároveň vnímám závazek, aby to dopadlo tak, jak jsem při svém proslovu na valné hromadě avizoval.

Na co se nejvíc při nové práci ve výboru těšíte a na co se chcete zaměřit?
Stěžejní oblastí pro nás bude hlavně mládež. My jsme asi před měsícem zpracovali pro SFKS materiál, ve kterém popisujeme projekt, který už realizujeme v klubu asi rok a půl. Je zaměřený na partnerské kluby a nabízíme v něm menším regionálním oddílům školení a erudici jejich trenérů mládeže, děláme modelové tréninky pro mládežnické oddíly, a to jak v našem zázemí, tak za nimi vyjíždíme v rámci okresů a kraje. To je ta stěžejní část, která mě baví a kde bych chtěl být nejaktivnější. Je to podpora sportu dětí v regionu prostřednictvím kapacit, které v klubu prostě máme.

Není to trochu překvapivé, že prvoligový klub neměl zatím ve výboru zastoupení?
Souhlasím, že je. Je to hodně o lidech. Někdy se objeví taková inklinace se uzavírat do bubliny. To pochopení a společenský přesah nebyl třeba v minulosti dostatečně vnímaný. Názor vedení se změnil. Ale je to také o tom, že nějakou snahu v tomto směru můžete vyvíjet sami, ale také vás někdo musí oslovit. Věřím, že je dobře, že se tohle změnilo.

David Trunda, ředitel FK Mladá Boleslav: „Máme radost, že Martin Olšák se stal členem výkonného výboru Středočeského krajského fotbalového svazu. Odpovídá to dlouhodobé koncepci FK Mladá Boleslav v rozvoji fotbalové akademie a středočeského fotbalu formou partnerských klubů a projektu paprsků. V tuto chvíli už se staráme o více než 3600 dětí. Jsme jediný klub Středočeského kraje v nejvyšší české fotbalové lize a naše zastoupení ve vedení krajského fotbalu jistě pomůže v rozvoji fotbalu ku prospěchu celého středočeského regionu s předpokládaným zapojením našich profesionálních trenérů a odborníků."

Při svém proslovu jste říkal, že jste prošel řadou funkcí v klubu kolem fotbalu a že se teď těšíte na tuto práci. Co vás na ní láká?
Fotbalem žiju, mám ho rád odmalička. Láká mě jiná oblast. Mám sedm let zkušeností s fotbalem v rámci klubu, ale já jsem studijní, poznávací typ. Mám rád, když získávám nové informace a nové zkušenosti. To mne na tom hrozně láká. Chci víc pochopit a klidně i zabřednout do toho, jakým způsobem se dělá fotbal v rámci statutárního orgánu SKFS.

Co jste říkal na to, co všechno se během valné hromady řešilo? Valné hromady bývají často jen nudnou rutinou, tady to bylo jinak.
To je ale velice dobře, zástupci jednotlivých klubů a OFS velice dobře ví, co je důležité, co je nejvíc pálí. Já jsem za to vždycky strašně rád, když si to delegáti nedojedou jenom odsedět a udělat si čárku, ale aktivně problémy řeší. Když tak vážné problémy nebudete řešit, tak se nikam neposunete. Fotbal, a nejenom fotbal, prochází těžkým obdobím. Zmínilo se tu to několikrát, jde to od zdrojů až po výdaje, které klubům stále rostou. Jsem rád, že se tady schází ti aktivní zástupci, kteří umí problém pojmenovat. Jak se lidově říká: líná huba holé neštěstí. To tady vůbec neplatilo.

Jste zvolen na dva roky, bude chtít pokračovat i po uplynutí tohoto mandátu?
To ukáže čas, očekávání tu jsou, ale uvidíme, zda se naplní. Teď nechci předbíhat. Teď je důležité situaci správně poznat a zrealizovat to, co dokážeme jako klub nabídnout, co se od nás bude očekávat a chtít.

MICHAL PAVLÍK