Okresní fotbalový svaz si zvolil vesměs staronový výkonný výbor. Jediným nováčkem v něm je Vlastimil Martinec.

Z gruntu nová je však komise rozhodčích včetně jejího předsedy Michala Tylcherta. Tomu jsme také položili několik otázek.

Představíte nám úvodem svou osobu a také nově vzniklou komisi rozhodčích?
Jsem aktivním rozhodčím fotbalu, aktuálně v krajských soutěžích, pískám také futsal na úrovni divize. Civilním povoláním jsem mistrem ve Škoda Auto. Novou komisi zatím představovat nebudu, jelikož její složení musí ještě schválit výkonný výbor na svém březnovém zasedání, ale již nyní mám hlasy, že by s jejím složením neměl být problém. Navržené členy komise, které jsem oslovil jsou z řad aktivních rozhodčích a hráčů. Čili mladší ročníky plné elánu pracovat pro okresní fotbal. Hlavně co se rozhodcovské stránky týká,

V půlce února proběhlo školení rozhodčích. Jak jste byl spokojen s účastí a úrovní školení?
Školení rozhodčích proběhlo o víkendu 16. a 17. února v Doubravě a bylo z hlediska příprav poněkud hektické, jelikož jsme na jeho přípravy měli po volbách asi jenom týden. Ale podle ohlasů samotných sudích a vlastních pocitů si myslím, že se nám za tak krátkou dobu povedl seminář na dobré úrovni. Účast nebyla příliš honosná, ale pohybovala se někde okolo 75%.

Budou nějaké změny v rozdělení rozhodčích na dané soutěže?
Rozdělení arbitrů do soutěží zůstává prozatím stejné, jako bylo na podzim s tím, že je několik adeptů na posun do přeboru, na které se budou jezdit členové komise a delegáti dívat. Je tedy pravděpodobné, že se listina rozhodčích přeboru během jara navýší o několik jmen. Jinak činných rozhodčích společně s krajskými máme v tuto chvíli asi padesát, ale víme, že pro zvýšení kvality by to chtělo o něco vyšší číslo. Proto bych chtěl i touto formou oslovit případné zájemce, ať se neváhají hlásit přímo mně, nebo na sekretariátu u Radky Ledecké.

Budete pokračovat v trendu nasazování trojice delegovaných rozhodčích na okresní přebor?
Ano. Okresní přebor je z logiky věci nejkvalitnější soutěží řízená okresním svazem a tudíž musíme udělat maximum pro její kvalitní odřízení, co se rozhodčích týká. Pokoušíme se udělat skupinky rozhodčích, kteří by jezdili více méně společně v trojicích. To by mělo napomoci i jejich souhře na hřišti.

PETR FENCL