Valná hromada fotbalistů FK Dobrovice se nesla ve věcném duchu, i když nepostrádala kritický tón z dosažených sportovních výsledků jak mužstva dospělých, tak družstev mládeže.

Vedení klubu bude postrádat do své další činnosti dva klíčové muže ve svém čele.

Už v závěru minulého roku odstoupil ze své funkce předseda oddílu Josef Volf, který má nesporné zásluhy o rozkvět dobrovického fotbalu v posledním desetiletí.

Ten také využil příležitosti na valné hromadě, aby poděkoval všem svým spolupracovníkům v oddíle za jejich odvedenou činnost v době jeho předsednictví.

Nečekaný odchod z pozice sportovního manažera klubu ohlásil i Jaroslav Dvořák, který stejně jako Josef Volf byl o zrodu počátku úspěchů dobrovického fotbalu v nedávné minulosti. Ten svůj odchod z funkce zdůvodnil, že se cítil být frustrován okolnostmi, za jakých Dobrovice opustila divizní soutěž a které neměly se sportovními výkony nic společného. Původně svůj odchod z funkce zamýšlel po skončení minulé sezony, ale ve funkci strval ještě dalších půl roku.

V hodnocení sportovní výkonnosti družstev dospělých i mládeže byla konstatována stagnace všech družstev a rok 2008 je proto hodnocen jako méně úspěšný.

Ze zprávy Zdeňka Formáčka o hospodaření klubu vyplynulo, že příjmy za rok 2008 činily 1 milon 792 tisíc korun, výdaje 1 milion 750 tisíc korun.

Přes kritická slova k výkonnosti mužstva dospělých je nové vedení klubu přesvědčeno, že hráčský kádr FK Dobrovice má sílu na to, aby se na jaře pokusil uspět v boji o postup do divize.

Jediným hráčem, který opouští kádr, je David Boško, kterému bylo povoleno hostování v klubu SK Hlavice, hrajícího ČFL, a to bez opce. V hostování v Dobrovici nebude pokračovat Bláha. Naopak příchody některých hráčů jsou v jednání.

Na valné hromadě byli také oceněni nejlepší hráči žákovských, dorosteneckých a dospělých kategorií. Nejlepším fotbalistou A–mužstva se stal David Miškovský.

Nově zvolený výbor FK Dobrovice na svém nejbližším zasedání zvolí nejen nového předsedu, ale určí i další funkce ve výboru.