Klub s více než třemi stovkami členů, širokou mládežnickou základnou a pěti týmy v krajských soutěžích před zraky předsedy okresního svazu Tomáše Ježka a místostarosty Mnichova Hradiště Ondřeje Lochmana nejen bilancoval uplynulý rok a plánoval nový po finanční a sportovní stránce.

Na základě žádosti Aleše Janatky o uvolnění z funkce proběhla volba nového člena výkonného výboru. Jednohlasně jím byl zvolen Kryštof Razák, člen klubu a bývalý hráč v mládežnických kategoriích, nyní vedoucí A-mužstva. „Chtěl bych jménem celého klubu velice poděkovat Alešovi za jeho odvedenou práci pro náš klub,“ řekl k personální změně předseda klubu Ondřej Knobloch.

On sám byl v sobotu pověřen, aby zastupoval oddíl na dubnové valné hromadě středočeského svazu. Nejvyšší orgán také schválil hospodaření klubu v roce 2023 i rozpočet na další.

Podle předsedy Knoblocha došlo pro letošní rok k navýšení „zásadní“ podpory na činnost klubu ze strany města na celkovou částku 1.150 tisíc korun. „Chtěli bychom tímto městu velice poděkovat,“ vzkázal.

O další dotační tituly se klub uchází u Národní sportovní agentury a snaží se hledat i další finanční zdroje na provoz, případně modernizaci areálu. V přípravě je projekt na obnovu a vylepšení zázemí hráčů. „V případě přidělení některé z dotací bychom v klubu rádi naplánovali rekonstrukci kabin pro naší mládež a hostující týmy, sprch, toalet a výměnu starého zásobníku vody s ohřevem za nový, úsporný a energeticky nenáročný, napojený na vlastní fotovoltaickou síť. Když se vše podaří, chtěli bychom zázemí rozšířit také o malou regenerační místnost s vířivou vanou a studeným bazénkem,“ přiblížil Ondřej Knobloch.

Klub ocenil své budoucí hvězdy

Kromě sportovních cílů jednotlivých týmů si v Hradišti vytyčili i další. Chtějí stále rozšiřovat své řady o nové děti, mládež i její trenéry, a ty vzdělávat pomocí trenérských školení asociace. Uspořádají už tradiční společenské akce pro širokou veřejnost (Dětský den 1. 6., venkovní hudební produkci na Svatoanenskou puť 27. 7.). Pro rok 2025 by se pak rádi ucházeli o pořadatelství jedné ze skupin Memoriálu Václava Ježka, mezinárodního turnaje hráčů do sedmnácti let.

Od nové fotbalové sezony 2024/25 po více než šestileté odmlce vyběhnou na hřiště opět hráči dospělé rezervy, která v klubu měla vždy své jasné zastoupení. OFS Mladá Boleslav se tak rozroste o jeden tým v kategorii dospělých.

Ke slovu se dostali v průběhu valné hromady i trenéři, kteří zhodnotili rok ve svých týmech. Vedení klubu pak na základě jejich návrhů tradičně ocenilo po dvou nejlepších hráčích každého týmu za rok 2023. V jednotlivých kategoriích uspěli Josef Kolomazník a Otta Konvička v mladší přípravce, Filip Štand a Štěpán Kučera ve starší přípravce, Štěpán Štafl a Štěpán Langr a mladších žácích, Adam Pešán a Matěj Šumera ve starších žácích a Jaroslav Horák a Adam Stand v dorostu.