Mladá Boleslav - Cílem setkání, kterého se zúčastnili zástupci FK Mladá Boleslav a vedení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, bylo diskutovat o podobě další spolupráce a především podepsání memoranda. To by kromě jiného mělo vytvořit podmínky pro kvalitní vzdělávání studentů FTVS UK.

Memorandum se týká především managementu tělesné výchovy a sportu a fyzioterapie. Studenti těchto oborů budou moci využít odborné praxe v rámci FK Mladá Boleslav pod vedením odborných specialistů. Budoucím fyzioterapeutům se naskytne příležitost spolupracovat s akademií mladoboleslavského fotbalového klubu v rámci odborné praxe či individuální dohody a začlenit se do realizačních týmů. Studentům managementu bude nabídnuta příležitost asistovat při organizaci sportovních akcí mládežnických kategorií FK Mladá Boleslav.

„Naši studenti budou mít možnost provádět praxe u mládežnických týmů, což jim umožňuje sledovat okamžitý stav mladých sportovců. Studenti magisterského studia se budou moci přijít podívat na skutečnou práci fyzioterapeutů u týmů ve vyšších kategoriích. A také diskutujeme možnost udělat screening, který by identifikoval rizikové faktory u dětí mladších kategorií, ať už přímo v Mladé Boleslavi či dalších týmů ze Středních Čech," říká Tereza Nováková, vedoucí Katedry fyzioterapie FTVS UK.

Memorandum, které zmiňuje také spolupráci obou subjektů v rámci studentských závěrečných prací nebo při tvorbě audiovizuálních studijních materiálů, má velký význam i pro FK Mladá Boleslav. „Součástí naší strategie je vychovat mladé sportovce a sportovkyně, kteří nebudou hrát pouze fotbal, ale budou mít také odpovídající vzdělání a cíle v životě. Od spolupráce si slibujeme nejen to, že studenti FTVS nám budou pomáhat a budou mít možnost si vyzkoušet reálné činnosti formou brigády. Důležité je, že dětem, o které se ve Středočeském regionu staráme, a je jich více než 3600, poskytneme možnost, aby se seznámily se zajímavým vzděláním. Třeba budou chtít jednou studovat i na FTVS. Ne všichni se totiž mohou stát profesionálními fotbalisty a jenom hrát fotbal," vysvětluje generální ředitel a člen představenstva FK Mladá Boleslav David Trunda.

Velký význam spolupráci přikládá také děkan fakulty Miroslav Petr. „Chceme, aby fakulta ve všech svých činnostech spolupracovala se špičkovými partnery a aby spolupráce byla pro obě strany přínosná. Můžeme se od sebe vzájemně učit. Naši studenti budou mít praxi ve špičkovém prvoligovém klubu a dozvědí se něco ze skutečného sportovního managementu. My kromě motivovaných studentů můžeme nabídnout také nejnovější poznatky z fyzioterapie, metodiky tréninku či výživy."