A před volbami cítí podporu: „Scházel jsem se se zástupci všech klubů a slyšel jsem, že jsou s naší prací spokojení.“

S čím půjdete do voleb? V čem byste chtěl fotbal na Mladoboleslavsku posunout?

„Budu pokračovat v započaté práci, která navazuje na předešlá volební období mého působení na Okresním fotbalovém svazu Mladá Boleslav. Dlouhodobými cíli jsou především zlepšení vedení reprezentačního výběru OFS, realizace nového systému soutěží dospělých a komplexní práce s rozvojem mladých rozhodčích.“

Co můžete sám za sebe mladoboleslavskému OFS nabídnout?

„Pro všechny kluby nabízím své dlouholeté zkušenosti a znalosti s vedením OFS. Především se budu snažit, aby oddíly měly ještě lepší komfort v systému komunikace a řízení soutěží.“

Co říkáte na současný stav mládeže na okrese?

„Mládežnické soutěže jsou u nás na velmi dobré úrovni. Kromě soutěží dorostu, kde bojujeme s úbytkem mužstev, v ostatních kategorií máme dostatek mládežnických družstev. Oddíly plnohodnotně využívají možnosti přihlásit svá mládežnická družstva do kategorií dle věku dětí a také možnost přihlášení sdružených družstev. Právě proto bychom chtěli reprezentační výběr OFS MB posunout výše, především angažováním dalších trenérů a členů realizačních týmů pro jednotlivé věkové kategorie.“

Jak hodnotíte rozhodčí v našem okrese (jejich počet a výkony, případně i práci disciplinárky)?

„Tuto otázku bych rád rozdělil. Rozhodčí a disciplinární komise jsou dva rozdílné světy. Počet rozhodčích na OFS je oproti jiným sousedním OFS dostatečný. S řízením v utkáních od rozhodčích jsem byl, až na malé výjimky, spokojený. Přesto je naším cílem získat ještě vyšší počet mladých rozhodčích. Komise rozhodčích úzce spolupracuje především s mladými rozhodčími. Bohužel se tento rok kvůli současnému stavu epidemie nemohl uskutečnit pravidelný seminář rozhodčích. Na tomto semináři bychom mohli rozhodčím vysvětlit kromě pravidel fotbalu také chyby, kterých se rozhodčí dopouštěli v uplynulém roce. S KR plánujeme pracovní schůzky v menším počtu rozhodčích i v průběhu rozehrané soutěže. Disciplinární komise na základě zápisů o utkáních rozhoduje a vynáší tresty pro hráče, kluby i rozhodčí. Je to nezávislý orgán, který má mojí absolutní důvěru a pracuje velmi dobře.“

Co byste udělal jako první věc v případě, že byste byl zvolen?

„První věc, kterou bych udělal, je, že bych poděkoval klubům za jejich důvěru. A také za to, že nepodlehly tlakům zastrašování a vyhrožování. Ve fungování OFS bych jako první věc zrušil pokuty za udělené ŽK. Dle analýzy, kterou jsem si nechal zpracovat, jsem přesvědčený, že opatření ohledně pokut za ŽK nepřineslo požadovaný efekt, který měl vést k poklesu nesportovního chování hráčů.“

Máte představu o tom, s kým byste chtěl ve vedení OFS spolupracovat?

„Současný VV OFS ve složení Ondřej Pechanec, Jaroslav Houžvic, Michal Tylchert a Vlastimil Martinec má moji důvěru. Myslím si, že jsme sehraný tým, který pracuje a dělá vše pro kluby a tak, aby OFS Mladá Boleslav mohl konkurovat jiným okresům. Nedílnou součástí chodu OFS jsou pracovní komise, které se stabilizovaly a pracují velmi dobře. Chtěl bych zde všem poděkovat za jejich dobře odvedenou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase a zdarma.“

Znáte se s druhým kandidátem? Jak jej hodnotíte?

„Pana Ježka znám delší dobu. Dokonce jsem s ním při volbě do vedení SKFS před 11 lety spolupracoval. Snažili jsme se zvolit do vedení SKFS pana Noháče. Bohužel se nám to nepodařilo. Kandidatura pana Ježka na předsedu OFS MB mě upřímně překvapila. Před rokem v zimě jsem totiž panu Ježkovi nabídl, aby pracoval pro OFS Mladá Boleslav jako předseda disciplinární komise. Pan Ježek odmítl s odůvodněním, že je pracovně vytížen a neměl by na tu práci čas.“

Byl jste v kontaktu s kluby na okrese? Dělal jste nějakou „předvolební kampaň“?

„S kluby jsme v kontaktu neustále. Kluby ode mě před volbami dostaly e-mail s konkrétním programem a cíli, které bychom chtěli na VV během volebního období zrealizovat a uskutečnit. Skoro s každým zástupcem klubu jsem se osobně sešel. A slyšel jsem jen spokojenost s chodem OFS MB. Někteří jej dokonce srovnávali s okolními OFS a jejich reakce byla pro nás velmi lichotivá. Je pochopitelné, že pár oddílů schůzku odmítlo.“

Podporujete současné vedení KFS a volil byste v pozici předsedy OFS Miroslava Libu?

„V současné době neznám kandidáty do volených funkcí SKFS. V případě mého zvolení uspořádám anketu mezi kluby, aby jejich zástupci měli možnost se vyjádřit, koho ve vedení SKFS zvolit. Myslím si, že spolupráce se SKFS je na odpovídající úrovni. Na společných zasedáních jsem mimo jiné podporoval to, aby SKFS financoval výlohy na dopravu pro družstva mládeže hrající krajské soutěže. Např. klub Mnichovohradišťský SK za dva roky obdržel touto dotací cca 150 tisíc Kč.“

Co říkáte na kauzu okolo Romana Berbra a jeho vlivu na český fotbal?

„Jak už jsem několikrát zmínil, od kauzy okolo pana Berbra se absolutně já i celý VV OFS MB distancujeme. Bohužel vliv této kauzy na fotbal jako celek je nedobrý, jelikož se jednalo o záležitost ve vrcholovém managementu FAČR a fotbalu jako takovému bude ještě dlouho trvat se zbavit nálepky „nedůvěryhodný“.“

Jak se ohlížíte za svou kariérou fotbalového funkcionáře? Je něco, na co jste pyšný? A naopak něco, co si zpětně vyčítáte, co jste třeba mohl udělat jinak?

„Během mého působení na postu předsedy OFS došlo k několika změnám. Např. změna papírových zápisů na elektronické, vyplacení dotací z MŠMT na kluby, přestěhování sídla OFS a další. Veškeré změny nebyly jednoduché a vedení OFS i kluby se s nimi musely vypořádat. Jsem rád, že vše proběhlo s pochopením, a nakonec i s uspokojením. Pozitivně hodnotím především otevření všech kategorií mládeže na okrese, bezproblémový průběh soutěží, finanční stabilitu OFS Mladá Boleslav i spolupráci s OÚS Mladá Boleslav. Co považuji za slabší článek? Možná je to práce s mládežnickým výběrem, začátek mládežnických soutěží, drobné chyby v termínové listině nebo zapojení rozhodčích do více utkání. Samozřejmě jsme si těchto drobných slabších rozhodnutí vědomi a budeme pracovat na jejich odstranění.“