Nová Ves by tak prakticky ztratila šanci na záchranu, protože po sezoně dojde k reorganizaci třetí třídy a ze dvou dvanáctičlenných skupin bude v příštím ročníku jedna čtrnáctičlenná, takže pozice od sedmého místa dolů již mohou být sestupová.

O co v případě Nové Vsi šlo? Ta chybně zaregistrovala hráče Reného Mateje. Konkrétně pak při jeho registraci uvedla, že se jedná o českého občana, Matej je však slovenské národnosti. Podle slov zástupců Nové Vsi žije již delší dobu v České republice, a proto hovoří velmi dobře česky. Na celou administrativní chybu by se dost možná ani nepřišlo, kdyby se hráč později nechtěl do systému FAČR registrovat také na futsal. Právě administrativa Fotbalové asociace na tento rozpor upozornila okresní svaz, respektive jeho disciplinární komisi.

Ta celou záležitost prošetřila a v rámci platných řádů toto pochybení vyhodnotila jako neoprávněný start hráče. Rance vyměřila zmíněné kontumace, pokutu ve výši 3.000 korun a samotnému hráči pak na jaro šestizápasovou stopku.

Novoveští se však proti verdiktu disciplinární komise odvolali k výkonnému výboru a uspěli. Výkonný výbor, i na základě rozboru z odvolací a revizní komise kraje i výkladu z právního odboru FAČR, rozhodnutí DK změnil a kontumace zápasů zrušil. Na druhé straně navýšil pokutu za chybně provedenou kontumaci na 5.000 korun a trest samotnému hráči ponechal v původní výši.

Klíčové na celém případu pak podle Jiřího Hendricha z právního oddělení asociace to, že se nejednalo ze strany Nové Vsi o úmyslný přečin, nýbrž o administrativní chybu: „…je nutné představit si situaci, kdy klub spáchá tento disciplinární přečin úmyslně a nasazuje hráče, o kterém ví, že nastupuje neoprávněně – přijde mi tedy rozdílný tento případ a případ Vámi rozhodovaný, kdy úmysl skutečně dokázán nebyl a hráč sice hrál neoprávněně, ale jen z důvodu administrativního.“

„Dále jsme jednali s předsedou Odvolací a revizní komise krajského svazu Alešem Macelou, který nám ústně potvrdil, nezávisle na vyjádření právního oddělení, že by bylo vhodnější při administrativní chybě nekontumovat zápasy a pouze udělit peněžitou pokutu klubu,“ řekl předseda boleslavského svazu Tomáš Ježek. Výkonný výbor podle jeho slov vzal také v potaz polehčující okolnosti a kvituje, že klub TJ Sokol Nová Ves na případu spolupracoval, přehledně vysvětlil a objasnil chybu vedoucí k disciplinárnímu přečinu.

A dodal: „Tento disciplinární přečin by měl být pro ostatní kluby určitým mementem k tomu, jak správně registrovat jakéhokoli hráče, aby nevznikaly tyto administrativní chyby neúmyslně nebo pro nějaký zištný úmysl.


Načítám tabulku ...