Nejzajímavějším bodem sobotní valné hromady Okresního fotbalového svazu byla zajisté dovolba dvou členů výkonného výboru. Po posledních volbách totiž na své funkce v něm postupně rezignovali Ondřej Pechanec a po nějaké době také Libor Novák. Na dvě uvolněná místa se přihlásila pětice uchazečů.

Z nakonec dvoukolové volby vzešli jako noví členové výkonného výboru Josef Pluhař a Václav Vaňousek. Nominantu Rejšic Josefu Pluhařovi uteklo zvolení už v prvním kole o jediný hlas, když jich posbíral 21. O druhé místo se dělili se shodným počtem devatenácti hlasů Václav Vaňousek a bývalý předseda okresního svazu Martin Vlk. Luděk Haken z Kněžmosta pak posbíral 12 a Petr Tvaroh z Krnska, který už do druhého kola nepostoupil, pět hlasů.

Druhé kolo pak vyhrál Josef Pluhař (24), kterého do VV doprovodí jeho kolega z disciplinární komise Václav Vaňousek (22). Martin Vlk obhájil svých 19 hlasů, pro Hakena hlasovalo 11 delegátů.

Těch se sešlo v sále obecního úřadu v Řepově 43, což je stoprocentní účast ze 43 pozvaných. „Pět delegátů sice nemělo platnou plnou moc od klubu, nicméně valná hromada svým hlasováním rozhodla o jejich připuštění k zasedání,“ prozradil s potěšením nad maximální možnou účastí sekretář OFS Milan Karásek.

Delegáti si ještě před samotnou volbou vyslechli zprávy z komisí i samotného výkonného výboru a obdrželi také jednotné rozlišovací dresy pro pořadatele a hlavního pořadatele a také knižní publikaci k trénování mládeže od FAČR.

„V následné diskuzi se nejvíce řešilo plánované navýšení členských příspěvků a také restrukturalizace soutěží, s nímž chce v nejbližší době přijít právě vedení asociace. K této problematice přinesl informace také člen krajského vedení Ondřej Knobloch, který na VH zastupoval Mnichovohradišťský SK. Tématem také byl počet střídání ve třetí třídě, s nímž přišel zástupce Nové Vsi,“ dodal Karásek.