Poslední čtyři roky byly podle předsedy Okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav Martina Vlka vcelku poklidné. Za největší úspěch považuje Vlk fakt, že se během tohoto období neřešily žádné závažné problémy a soutěže probíhaly hladce, bez větších excesů.

Rovněž si předseda okresního fotbalu pochvaluje situaci u mládeže, u níž došlo k rozšíření soutěží a pravidelně přibývají nové týmy. „Jsem rád, že družstev mládeže stále přibývá. S výjimkou dorostenecké kategorie do 19 let mívají okresní soutěže každý rok nový oddíl nebo tým, které se daří plynule začleňovat,“ popisuje Martin Vlk.

Naopak horší situace je podle něj u dospělých: „Je nepříjemné, že nám každým rokem ubývají mužstva mezi dospělými. V současnosti už počítáme s reorganizací III. a IV. třídy.“

Co se týká samotného fungování okresu a organizace okresních soutěží, tak stávající předseda uvedl, že během posledních čtyř let podle jeho slov nikdo z klubů nevyužil dostupnou možnost podat podnět k fungování okresu na samotné vedení OFS – kromě Doubravy, která vznesla požadavek na úpravu termínové listiny u mládežnických soutěží.

„Doubravě za to děkujeme, využijeme jejich požadavek při přípravě příští sezony. Nebráníme se ale žádným rozumným podnětům, aby se náš svaz rozvíjel co nejlépe,“ říká předseda okresního fotbalu. A dodává, že komunikovat s kluby rozhodně chce (ať už telefonicky či přímo tváří v tvář), a že se rád zúčastní kluby svolávaných valných hromad. „Ne každý nás ale zve,“ krčí rameny.

Potom se Vlk vyjádřil i ke dvěma významným otázkám poslední doby. První, ryze fotbalovou, byl dopad kauzy kolem Romana Berbra na okresní svaz. „To se nás vůbec nedotklo. Distancujeme se od toho, sami jsme pro změnu, která bude dávat smysl,“ hlásí rezolutně Martin Vlk.

Naopak problémy s koronavirem nadělaly vedení okresního fotbalu nepěkné starosti. V souvislosti s jarním přerušením soutěží se vyskytly legislativní problémy se sestupy a postupy, protože svazové předpisy nebyly na takovou situaci připravené. Teď už je to jinak, stačí, když se odehraje polovina soutěží. Současné vedení okresního fotbalu už má navíc připravené pracovní scénáře na případné jarní dohrávání soutěží.

Nakonec Martin Vlk využil možnost zareagovat na kritiku, která se na jeho osobu snáší od vedení Fotbalové evoluce – hnutí, které chce pozměnit a pročistit český fotbal.

Hnutí Fevoluce vyčítá Martinu Vlkovi, že má za sebou rozhodcovskou minulost, a tím pádem coby rozhodčí nemůže dobře porozumět potřebám klubů. „Rozhodčí jsem byl, to nezastírám, ale asi se už neví, že předtím, mezi lety 1992 a 2000, jsem byl předsedou Kropáčovy Vrutice,“ reaguje na tuto připomínku šéf okresního svazu.

Dalším bodem kritiky byla potom situace okolo volby předsedy FAČRu po zatčení Miroslava Pelty. Tehdy byli dva kandidáti a podle slov Ondřeje Knoblocha, vůdce Fevoluce na Boleslavsku, nebral Vlk coby předseda okresního svazu ohled na volbu klubů.

„Takhle to ale úplně nebylo. Já jsem psal všem klubům na okrese a ptal jsem se jich na jejich volbu. Dostal jsem dvě odpovědi, takže jsem se nakonec musel rozhodnout podle sebe a podle okresního výkonného výboru,“ líčí Martin Vlk.

Poslední připomínkou Fevoluce byla absence zveřejněných účetních uzávěrek za posledních šest let. K tomu současný předseda OFS říká: „Jsme pouze pobočným spolkem FAČR a naše účetní závěrky poskytujeme v řádných termínech vedení FAČR, které by mělo na soud dané dokumenty odeslat. Bohužel se tak nestalo. Už na tom ale sami za sebe pracujeme, takže věřím, že v dohledné době budou všechny uzávěrky zveřejněny. Za Fevoluci byl u nás v kanceláři pan Javůrek a uzávěrky si vyžádal k nahlédnutí. To jsme mu umožnili, protože je to veřejná listina.“

„Myslím si, že OFS MB funguje velice dobře, což mi potvrdila většina zástupců okresních klubů – včetně nejvyšších představitelů Fevoluce. Prioritně nám jde o zabezpečení všech okresních soutěží a o řádný chod okresního svazu. Jako Výkonný výbor OFS jsme na okrese odvedli kus práce, na který chceme navázat a v některých bodech se i zlepšit. Proto chceme ve své práci nadále pokračovat, a proto budeme znovu kandidovat na své funkce,“ říká na závěr Martin Vlk směrem k plánovaným volbám.

Volby byly odloženy z 8. ledna na 6. února, vzhledem k nejisté situaci se ale ještě nejedná o definitivní termín.