Dotace na technologie 

Zprostředkuje je ministerstvo životního prostředí. Slibuje pomoc až do výše 50 procent nákladů na stavbu nebo rekonstrukci domu.

Na co lze tyto státní dotace čerpat?

  • Na výměnu starých kotlů a kamen za ekologické vytápění 35 až 140 tisíc korun (u rodinných domů), až miliony korun (u bytových domů).
  • Na zateplení 30 až 650 tisíc korun (rodinné domy), desítky tisíc až milionů korun (bytové domy).
  • Na fotovoltaické systémy 40 až 200 tisíc korun (rodinné domy), až miliony korun (bytové domy).
  • Na stínící techniku až 50 tisíc korun (rodinné domy), až stovky tisíc korun (bytové domy).
  • Bonus za využití více opatření 10 až 185 tisíc korun (rodinné domy), až cca 150 tisíc korun bytové domy.

Podrobnosti najdete na webové stránce novazelenausporam.cz.

Příspěvek na bydlení a další dávky sociální pomoci

Zažádat si o ně můžete buď elektronicky přes webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí, anebo osobně na Úřadu práce.

Příspěvek na bydlení: nárok na něj mají lidé, jimž na zaplacení nájmu a nákladů na bydlení nestačí 30 procent (v Praze 35 procent) jejich příjmů (podle konkrétního případu to může být několik set, ale třeba i 15 tisíc korun). Informace najdete na stránce mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.

Doplatek na bydlení: lze jej přiznat, pokud příjem domácnosti ani po přiznání tohoto příspěvku na bydlení nestačí na úhradu odůvodněných nákladů bydlení. Doplatek úřady stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení těchto nákladů zůstala částka na živobytí. Informace najdete na stránce www.mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc: Úřad práce ji může bezprostředně poskytnout v situacích mimořádného nepříznivého charakteru, které jsou přesně definovány zákonem. Maximální výše dávky může činit 15násobek životního minima jednotlivce, tedy 69 300 korun. Informace najdete na stránce www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc.

Podrobnosti k těmto dávkám najdete také na webové stránce Úřadu Práce ČR.  

Státní úsporný tarif: vláda slibuje, že lidem uleví od vysoké ceny energií touto jednorázovou pomocí. Sleva by měla být poskytnuta všem domácnostem. Nebude potřeba o nic žádat, dodavatel elektřiny ji každé poskytne automaticky. Nejvíce peněz, až asi 16 tisíc korun, by podle ministerstva průmyslu a obchodu měly dostat domácnosti, které vaří a ohřívají vodu plynem a topí elektřinou. Bližší podobu úsporného tarifu by měla vláda podle svého programu projednat právě dnes.

Bezplatná pomoc s řešením dluhů a exekucí: nabízí ji například Poradna při finanční tísni, která zájemcům pomáhá s orientací v rodinném rozpočtu a úpravě výdajů a boji se zadlužením. S jejími odborníky můžete konzultovat zejména problémy se splácením dluhů, komunikaci s věřiteli a hledání společného řešení. Její profesionálové také lidem v nesnázích poradí, jak předcházet exekucím a soudním sporům a pomohou jim sepsat dopisy pro exekutory či vypracovat insolvenční návrh, návrh osobního bankrotu či oddlužení. Bližší informace najdete na webu financnitisen.cz.

close Šetříme za energie info Zdroj: Deník zoom_in Jak lze předejít zadlužení kvůli drahé energii a plynu: odborníci doporučují především správně nastavit zálohy. Vyhnete se tak vyššímu nedoplatku. Doporučenou zálohu podle své vlastní spotřeby zjistíte z odečtu energií a nahlášením stavu elektroměru nebo plynoměru. Pokud přesto vyúčtování skončí vysokým nedoplatkem, lze si zaplacení rozložit na splátky do několika měsíců. Třeba splátkové kalendáře nabízené společností ČEZ jsou bezúročné, nezaplatíte tedy ani korunu navíc. Někteří dodavatelé lidem umožňují zvolit si i datum splatnosti, kdy lze jednotlivé splátky uhradit.