Místní akční plán II. (MAP) Mladá Boleslav je projektem dvou místních akčních skupin v území – Dolní Pojizeří z.ú. a MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., v rámci, kterého dochází k budování partnerství a udržitelnému systému komunikace mezi všemi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávaní v daném území. Současně dochází k přímé podpoře všech aktérů ve vzdělávacím procesu s velkým zaměřením směrem k pedagogům a žákům.

Co si pod zmíněnou formulkou plnou odborných výrazů představit? Mnoho různých aktivit, meze se nekladou a výše popsané cíle je možné naplňovat různě inspirativně a inovativně. Realizační tým místního akčního plánu na území Mladé Boleslavi i okolí se svými odbornými zaměstnanci v rámci letních aktivit připravil na červenec ve spolupráci se ZŠ Kosmonosy EduCamp pro žáky 1. stupně. EduCamp bude fungovat jako příměstský tábor, na kterém si žáci hravě potrénují češtinu, matematiku, angličtinu, prvouku s vlastivědou, to vše v pohybu a v přírodě.

Není nutné zmiňovat, že školy v Mladé Boleslavi a okolí hojně navštěvují i děti s odlišným mateřským jazykem. Abychom jim pomohli se lépe vypořádat s těžkostmi jazyka českého i s hladší socializací, připravili jsme právě pro ně taktéž v červenci v Komunitním centru Klementinka v Mladé Boleslavi další příměstský tábor.

Během léta MAP neopomíjí ani odpočívající pedagogy, které rád uvítá po polovině srpna na Letní škole pro pedagogy MŠ i ZŠ a podpoří je v aktuálních tématech jako je formativní hodnocení či aktivními metodami ve výuce.

Mimo novinek spočívajících v letních aktivitách běží i ty stálejší záležitosti jako je možnost zapůjčení kufrů plných knižních novinek či kufrů s pomůckami pro nadané děti. Výuku lze oživit i prostřednictvím zapůjčení ozobota, což je robotická didaktická „hračka“ či zapůjčením 3D tiskárny. Zároveň dochází i přímě k podpoře pedagogů prostřednictvím našich odborných pracovníků, přestože setkávání probíhají online.

Realizační tým neotálí a připravuje i mnoho sérií seminářů či exkurzí, při nichž nezapomínáme ani na rodiče a předškoláčky v tématech jako logopedická podpora, formativní hodnocení, triády, technická školka, hospodaření s dešťovou vodou či další environmentální projekty.

Pandemie koronaviru mnohé „mapácké“ aktivity zrušila či zpomalila, ale určitě nezastavila celý podpůrný proces vzdělávání. Takže se na mnohé z Vás budeme těšit při realizaci dalších aktivit.

Autor: Mgr. Markéta Karásková