Připravili jsme úkolové hry zaměřené na svobodu, vlastenectví a statečnost. Děti a dospělí odpovídali na otázky o naší vlasti, plnili sportovní disciplíny dle svobodného výběru a statečně vyšli na střechu sokolovny s doprovodem. Vystaveny byly též fotografie naší jednoty ze starých dob a byla i možnost setkat se s legionáři a potěžkat si historické zbraně. Vítězové úkolových her za zásluhy nesli Prapory hodnot, které si děti samy vytvořily, a to k fontáně na Výstavišti, kde jsme Večerem sokolských světel zakončili společný večer. Každý zapálil svíčku v lodičce za jednoho padlého bratra nebo sestru.

Ze závodů Cross country hobby trail v Kobylnicích u Mladé Boleslavi
Závodníci museli plnit pohádkové úkoly a kromě koní si trail vyzkoušela i kráva

8. ŘÍJNA 1941
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.

Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.

Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. V roce 2019 jsme si poprvé připomněli Památný den sokolstva jako Významný den České republiky.

Věříme, že si hodnot; svobody, vlastenectví a statečnosti; o které naši předci usilovali a kterým jsme společně vytvořili Prapory, budeme všichni vážit a že o ně budeme více a více pečovat!

NAZDAR!

Autor: TJ Sokol Mladá Boleslav

Děkujeme TJ Sokol za zaslaný příspěvek a panu Linhartovi za fotografie z akce!