První setkání zástupců spolupracujících mateřských škol vedlo do estonského Tallinnu v termínu 2. – 6. prosince 2019. Za Mateřskou školu Chotětov se účastnily Leona Bambuchová a Markéta Vosyková.

Na úvodním setkání koordinátoři představili své mateřské školy a národní vzdělávací systémy ostatním účastníkům. Již během těchto prezentací byly patrné diferenciace mezi jednotlivými vzdělávacími systémy v rámci EU.

První návštěva nás zavedla do hostující mateřské školy v Tallinna Virmalise Kindergarten, kde jsme se aktivně zapojily do výuky hudební výchovy. Následující den jsme měly možnost vidět robotickou laboratoř Univerzity v Tallinnu. Lektorka nás seznámila s možnostmi začlenění robotů do předškolního vzdělávání a ukázala některé aktivity. Jednotlivé roboty mají přizpůsobené různým věkovým skupinám. Děti ve školkách se s nimi seznamují již do 3 let, nikoli jako s technikou, ale kamarádem, kterému dají jméno a formou hry se učí ovládat. Šestileté děti jsou již schopny vytvořit jednoduchý program, který robot splní. Je vidět, že je robotika jedním ze stěžejních cílů vzdělávání dětí v tallinnských mateřských školách.

Velice zajímavé setkání bylo v nové mateřské škole Environment Education Cetre v Pirita-Kose zaměřené na environmentální vzdělávání. Děti zde mají možnost vybírat si z nabízených aktivit a s pomocí učitelů je realizovat a tak si zdokonalovat znalosti a dovednosti. Učitelky nám demonstrovaly jednoduché fyzikální jevy formou pokusů, které zvládají děti estonských mateřských škol. Přirozenou součástí je recyklace odpadu a jeho význam.

V Tallinna Kullatera Lasteaed jsme měly možnost vidět plně vybavenou učebnu robotiky, kde si děti „hrají“ jednou týdně. Dále pak mají běžné aktivity jako matematiku, hudební výuku, mateřskou jazykovou přípravu, výtvarnou a pracovní činnost a tělesné dovednosti, tak jak známe v našich školkách. Děti jsou motivovány k vlastnímu učení, k sebehodnocení a samostatnosti.

A co nám toto setkání umožnilo? Kromě toho, že jsme se rozhodly dlouhodobě spolupracovat s partnerskými mateřskými školami EU, si chceme rozšířit jazykové dovednosti, sdílet zkušenosti na mezinárodní úrovni, poznat jiné učitelky, jejich způsoby práce s dětmi, řešení dílčích problémů a srovnávat je s domácími poměry. Již teď se těšíme na další společné setkání, které se uskuteční v březnu 2020 v lotyšském Rẽzekne. Hurá za novou motivací … !

Bc. Markéta Vosyková, DiS.