Velikonoce jsou jedny z mála svátků, které nemají v kalednáři pevné datum. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Tyto svátky nám připomínají nejen jarní slunovrat, ale také znovuzrození Ježíše Krista.
K Velikonocům patří mnoho zvyků. Do dnešní doby se asi nejvíce dochovalo pletení pomlázky a zdobení velikonočních vajíček. 

Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbových proutků. Podle tradice šlehají mládenci ženy a dívky, aby byly zdravé a mladé. Stuhy na pomlázce ukazují, kolik žen mládenec tzv. omladil.  
Další symboly Velikonoc - vajíčka - jsou odměna za vyšlehání. Chlapci a muži dostávají vajíčka různě malovaná a zdobená.

Autor: Jan Malířský