Dominantou obce Sloup v Čechách je 35 metrů vysoká, 60 metrů široká a 100 metrů dlouhá pískovcová skála, na níž vyrůstá hrad. Vnitřní prostory byly postupně upravovány a doplňovány, takže dnešní podoba je převážně novověká. Skalní objekty světského i sakrálního určení, které byly postupně dostavovány uvnitř i na povrchu skály jsou vzájemně propojeny.

Památka si zahrála například v pohádce S čerty nejsou žerty, ve které je možné vidět místní schodiště jako schody do pekla, nebo v romantické pohádce Anička s lískovými oříšky.

Děkujeme paní Pekárkové za poskytnuté fotografie a těšíme se také na vaše snímky z výletů po českých a moravských památkách. Zasílat je můžete na skcstrednicechy@vlmedia.cz.