Pamatuji, že to vždy to bylo takové rozsáhlé hřiště, park pro děti ze sídliště. Byl zde dokonce i uměle vytvořen kopec dětem na sáňkování. Pouštěli se zde draci anebo se tu učily děti jezdit na kolech. Přesto se tu vždy drželo mnoho různých zvířat. Zajíci, bažanti, často i srna se tu objevila, ale hlavně to byl vyhlášený ráj divokých králíků, vyskytoval se tu i sysel. Pak přišly roky, kdy zajíce i králíky kosila myxomatóza. Bohužel také psy, které zde páníčkové navolno venčili. A stavy zvířátek šly prudce dolů. V té době se v celé Evropě stal sysel obecný silně ohroženým druhem.

Při jeho počítání v roce 2004 i na Radouči zjistili jen pět kusů! Okamžitě se započalo se záchrannými kroky a dosáhlo se toho, že dnes je tu přibližně kolem 70 jedinců. Časem se z tohoto místa stala veliká atrakce. Hlavně pro děti. Ze všech možných koutů se sem sjíždí mnoho syslích obdivovatelů. Zvířátka jsou krotká a neustále v pohybu. Chovají se velice podobně jako tolik obdivované surikaty. Surikata je také denní a pospolitě žijící. Je jen o malinko větší, než je náš sysel, má stejnou barvu, také si hrabe nory v písku. Jen to není hlodavec, ale je to šelma.

Vostrovní Fler jarmark zahájil sezónu open air clubu u Mnichova Hradiště
OBRAZEM: Vostrovní Fler jarmark se vyvedl skvěle

Sysel obecný je jediný evropský hlodavec, zástupce syslovitých - veverkovitých

Sysel je denní zvíře. Hloubí si nory, ve kterých spí. Vyskytuje se na místech s trvale nízkým travním porostem, aby měl přehled o blížících se predátorech. Potravu tvoří rostliny. Zimu sysel stráví hibernací. Nevytváří si žádné potravinové zásoby! (Nesyslí!!!) Během hibernace dojde ke snížení dechové a tepové frekvence společně s velkým snížením jeho tělesné teploty. Hibernace trvá 150–210 dní a sysel se z ní probouzí v březnu nebo v dubnu.

Sysel je kvalifikován jako kriticky ohrožený druh a podléhá ochraně z celoevropského hlediska.

Autor: František Hormandl

Za poskytnuté fotogafie panu Hormandlovi mnohokrát děkujeme.