Studentky se učí předcházet poranění zad často vzniklých při manipulaci s pacientem, trénují nápravné cviky a masážní techniky pro nápravu již vzniklých obtíží a seznamují se se zdravotnictvím pobaltského Lotyšska. Vedle svých pracovních povinností mají příležitost strávit volný čas v podmětném prostředí partnerské školy RSU Medical College a poznat společenský a kulturní život postsovětské republiky, která má tolik společného s naší vlastí, a zároveň nabízí nepřeberné možnosti inspirace, poznání a srovnání.

close Z cesty do Lotyšské Rigy info Zdroj: Lucie Laurýnová zoom_in Z cesty do Lotyšské Rigy

Zahraniční stáže naší školy mají dlouhou tradici a jejich přínos pro rozvoj studentů v profesionální i osobnostní rovině je velmi kladně hodnocen jak samotnými účastníky stáže, tak i partnerskými organizacemi naší školy.

Autor: Lucie Laurýnová