"Bez školy budeme ještě asi delší čas. Dříve někteří neradi ráno vstávali, aby byli včas na výuce. Věřím, že naprosté většině z vás již škola začíná scházet. Schází i nám, učitelům a dalším zaměstnancům školy," napsal na sociální sítě a web školy ředitel školy Vratislav Morava.

Žáci a žákyně se věnují úkolům, které jim zadávají učitele formou distančního vzdělávání - na dálku formou tzv. e-learningu. Žáci a žákyně gastronomických oborů si procvičují dovednosti ve vaření a pečení a doma převzali tyto práce. Vaří a pečou ve své rodině.

„Zelená sekce“ – zahradníci a farmáři, pomáhají zase na zahradách svých příbuzných a zkrášlují své okolí. Domov mládeže pokračuje ve své charitativní, dobrovolnické činnosti pro starší spoluobčany. Letos nemohli divadelníci za svými kamarády do DPS v okolí a taky za dětmi do Dětského domova v Krnsku a tak jim symbolicky, ještě před koronavirovou karanténou, připravili velikonoční perníčky. Teď pro klienty někteří šijí roušky a snaží se jim i pomoci, například s nákupy.

Určitě všichni ví, jak mají chránit své zdraví a jak nepřenášet nebezpečný virus. To, jak poctivě nosí roušky, nám zaslali přes sociální sítě. Škola je sice v nouzovém režimu, ale žije a to je to nejdůležitější. Prostě: "Společně to zvládneme" tvrdí ředitel školy Vratislav Morava a to je optimistická výzva pro všechny.

Jana Huzilová