Ve všestranném sportu jsme měli dvě želízka v ohni. Ze Sokola Benátky za župu Fügnerovu kandidovala na cenu Radky Daňkové pro mladé objevy do 35 let, Kamila Heřmanová jako hlavní trenérka gymnastiky. V roce 2020 připravila a uvedla v život nultý ročník gymnastického poháru v Benátkách nad Jizerou (Gymnastiádu), kterého se účastnilo na 80 závodnic, a její výborné výsledky v trenérské práci, zapojení do videí pro cvičence v době Covidu 19 a organizování různých aktivit s oddílem během zákazu cvičení přesahovaly nad rámec většinu cvičitelů na župě. Její zdravá zapálenost pro činnost s mládeží má vynikající vzestupnou tendenci, právě její jméno již jako trenérky bylo několikrát garantem dobře odvedené práce.

Nejlepší kolektiv byla další hodnocená skupina v anketě a v ní se Sokol Benátky prezentoval, kolektivem všestranného sportu, který byl K. Heřmanové oporou v přípravách Gymnastiády. Závod byl časově rozvržen do osmi hodin a na tři věkové kategorie, byl zajištěn s profesionální přesností a neměl hluchých míst. Ceny předával starosta města Benátek n. J. pan Bendl. Na tak krátký rok díky viru se jim povedla pět minut před uzavřením veškerého sportování v halách provést skvělá a náročná sportovní akce, která položila základ pro další roky tohoto gymnastického poháru. V září při krátkém uvolnění se účastnil celý kolektiv všestrannosti vystoupení na předávání cen sportovce Benátek nad Jizerou. Předávání se účastnila i sestra starostka Hana Moučková kde naši cvičenci předvedli skvělé vystoupení ve spojení taneční choreografie a gymnastiky.

V nominaci na Cvičitelku roku 2020, měl Sokol Mladá Boleslav svoji zástupkyni Janu Smetanovou, která byla navržena za aktivní činnost ve svém pravidelném cvičení předškolních dětí. Zapojuje se do všech akcí pro veřejnost, nejvíce si užívá ty zacílené na děti. Je hlavní organizátorkou šibřinek - karnevalu pro děti, který každoročně pořádá jednota MB. Karneval byla také jedna z mála akcí, které jsme mohli uspořádat i v roce 2020 ještě před vypuknutím epidemie. I během karantény byla Jana se "svými" předškoláky ve spojení pomocí online přenosů, takže hodiny nemusely být úplně zrušeny. Na podzim, když se situace opakovala a tělocvičny se opět musely uzavřít, natočila Jana Smetanová sérii videí, podle kterých mohly děti cvičit z pohodlí svých domácností.

Konečné pořadí:

Kolektiv roku: Sokol Benátky se umístil na druhém místě
Cena R. Daňkové: K. Heřmanová se umístila na čtvrtém místě
Cvičitelka roku: J. Smetanová byla na sedmém místě.

 Všem patří veliký dík za jejich práci a velikou motivaci pro ostatní následovníky jak na župě tak i v jednotách.

Autor: Jiří Lhoťan

My gratulujeme k úspěchům a děkujeme za zaslaný příspěvek!