Tradiční soutěž se konala již patnáctým rokem. Tentokrát byla malinko obměněna, protože nám v letošním roce, poprvé za celou existenci soutěže, primátor Mladé Boleslavi odmítl uhradit asistenci zahradníků. Asistence zahradníků z grantu bohužel uhradit nelze a tak nám nakonec pomohou vysadit stromy děti z 5. ZŠ během projektového dne. O strom však nepřišla ani soutěžící družstva, která dostala jako poděkování za účast sazenici jeřábu černého.

Samotná soutěž vypadala následovně. Za každou školu se soutěže zúčastnila 2 tříčlenná družstva. Pro děti bylo připraveno sedm stanovišť, kde si ověřili své znalosti, nejen o stromech, ale i o bylinách, keřích, bezobratlých i obratlovcích.

„Děkujeme všem zúčastněným za to, že si dokázali poradit se soutěžními úkoly, snažili se obstát co nejlépe a soutěžit férově. Jistě je to pro všechny dobrá zkušenost, jak hledat společná řešení v týmu. Rekordní počet přihlášených družstev svědčí o zájmu žáků o přírodu a dění v ní,“ konstatovaly členky ČSOP Klenice, které soutěž připravily.

Vítězné družstvo soutěžilo ve složení Vít Benedikt, Ondřej Žanta a Lukáš Vítek. Na druhém místě se umístili žáci 6. ZŠ Barbora Fidlerová, Barbora Výdová a Olivie Kočová, bronzové umístění patří ZŠ Bezno a družstvu ve složení Dominik Hradecký, Matěj Kocián a Dana Houdková. Všichni členové jmenovaných družstev obdrželi ceny. Členové zbývajících družstev byla odměněna alespoň magnetkou stromu, která jim soutěž připomene.

Poděkování patří vyučujícím, kteří žákům předávají vědomosti, na soutěž je přivedli a soutěžnímu odpoledni věnovali svůj volný čas. Soutěž by se také neobešla bez asistence studentů Osmiletého gymnázia, za což jim patří velký dík.

Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!