Práce pedagogů je psychicky i časově náročná a jsou na ně kladeny vysoké nároky, zejména za současných podmínek neustálého shonu, jazykových bariér a často i kvůli nedostatečné podpoře ze strany státu.

Všem pedagogům, asistentům a ostatnímu personálu škol a školek přeji co nejklidnější konec roku, příjemně prožité Vánoce a dostatek sil do roku 2020.

Jana Krumpholcová