Na hodinách bylo osm hodin ráno, když se členové ČSOP Klenice začali scházet v klubovně. V neděli v tomto čase ještě většina lidí spí, ovšem 13 odhodlaných dobrovolníků včetně dětí se vydalo na pomoc krajině.

Po krátké poradě bylo potřeba naskládat do aut nejen nářadí, hnojení, kanystry, sekačky, ale především desítky keřů, které byly určeny k zasazení. A lavičky, které budou sloužit pocestným k odpočinku. Kolona naložených aut by se dala přirovnat ke svatební, jen stuhy chyběly. Jako poslední vyrazil také štáb České televize, který nám byl celý den v patách.

Polní cesta se nachází u obce Nepřívěc v CHKO Český ráj. Vede ke vzorovému mokřadu, který jsme loni pomohli vytvořit hydrobiologu Radomíru Studenému. Jenže polní cesta byla značně zarostlá. Kopřivy už pomalu přerůstaly loni nasazené stromy.

Nastartovali jsme křovinořezy, ale záhy jsme zjistili, že u toho asi vypustíme duši. Bodavé ostružiníky se zařezávaly do nohavic a motaly na hlavici. Spása přišla z hlavy našeho člena, který zajel pro sekačku, jež si poradí s těžkým terénem. V mžiku bylo posekáno a pohrabáno.

Na řadu přišly rýče, krumpáč a motyčky, protože bylo třeba vyhloubit mnoho děr. Zalít je vodou, přidat hnojivo a hydrogel. Důležité bylo rozmístění keřů, sázeli jsme například lísky, jeřabiny nebo dřín. Součástí byla také oplocenka proti zvěři, která by si na naši práci určitě ráda pochutnala. Každý měl svůj úkol a přidaly se také děti. V horkém dni bylo potřeba hodně vody, kterou jsme vozili v kanystrech z požární nádrže.

Současně s tím vyrazili muži na pomoc s instalací dřevěného chodníku u mokřadů v místě, kde je hodně vody a cesta je tak špatně přístupná. Těžký akát jim dal zabrat, ale chodník se povedlo umístit. Přístup k obojživelníkům bude zase o něco snazší.

Pot na čelech dobrovolníků bedlivě natáčela kamera. Několik členů bylo vybráno k rozhovoru o naší organizaci, přírodě a revitalizaci polních cest.

Zasazené keře následně doplnily lavičky a v budoucnu přibude také informační cedule. Výsadbu rovněž budeme muset ještě delší dobu zalévat. Po několika hodinové práci zbylo trochu času na zhodnocení a společnou fotografii. Kamera si pak natočila prach stoupající od odjíždějících aut a nám nezbývá než poděkovat České televizi za medializování činnosti, která je pro naši krajinu velmi důležitá. Proč?

Jedním z mnoha problémů současné přírody je sucho. I když tento rok se zdá, že vody je dostatek, je to dlouhodobější problém. Proti suchu se dá bojovat různými opatřeními například v krajině. Jedním z nich je i obnova polních cest, zeleně, výsadba dřevin, keřů nebo travnatých pásů a větrolamů. Zakládání remízku a mezí a obnova vodní ploch, jako drobných tůní, mokřadů, ale i menších a větších vodních toků. S tím souvisí i úpravy jejich břehů, dna nebo meandrů. Zelené pásy neboli ekotony také zvyšují biodiverzitu lokality, protože tam lze nalézt více druhů živočichů, kteří v homogenně utvářené krajině nemohou najít vhodný biotop a potravu.

Výsadba v polní krajině zabraňuje také dalšímu problému dnešní doby - erozi. Pole sužuje především vodní eroze, kdy déšť smývá zeminu a odnáší ji do řek a potoků. Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy je stále aktuálnější větrná eroze. Z jejich výzkumu vyplynulo, že zhruba před deseti lety bylo větrnou erozí ohroženo okolo deseti procent zemědělské půdy, nyní je to kolem 25 procent. Likvidace mezí a remízků probíhala v minulosti, kdy se kladl důraz na intenzivní zemědělství, scelování polí a pěstování jedné plodiny na obrovské ploše. Do budoucna je potřeba mít heterogenní krajinu s mnoha prvky, která tak bude lépe čelit veškerým změnám.

Za podporu projektu děkujeme firmě ŠKO-ENERGO, která poskytla finance. Slova díků patří všem členům, kteří si neděli vyhradili na pomoc přírodě, a obci. Těšíme se na pořad, který by se měl vysílat v listopadu.

Ondřej Kořínek