Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese bozena.jirku@bariery.cz nebo napište na Melantrichova 5, Praha 1. Potřebujeme Vaši stručnou žádost, kopii Vašeho průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení Vaší žádosti od obecního úřadu. Přispějeme rychle z našich vlastních zdrojů.  

Rádi přijmeme i solidární pomoc od těch, kdo nás znají a Kontu Bariéry věří. Příspěvky pro tuto speciální sbírku můžete posílat na číslo účtu 17111444/5500 v.s. 5555. 

Společně pomůžeme. Jako vždy! Více informací najdete na www.kontobariery.cz!

Autor: Jana Patková, Konto Bariéry